“Το ζήτημα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας αποτελεί βασικό πυλώνα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα αποτελεί κύριο εργαλείο υλοποίησης ήπιων παρεμβάσεων για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και εν τέλει για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων”.

Αυτό τονίζει σε Επίκαιρη Ερώτησή του ο Γιώργος Κουμουτσάκος για τον Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα Αττικής και σημειώνει: ‘Οι ποδηλατόδρομοι είναι απαραίτητη υποδομή ποιότητας ζωής στις σύγχρονες πόλεις. Η ενίσχυση του δικτύου τους αποτελεί σταθερό αίτημα μεγάλης μερίδας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ολοκληρώθηκε ένα μικρό τμήμα -συγκεκριμένα το νότιο- του μεγάλου ποδηλατικού άξονα «Φαληρικός Όρμος – Κηφισιά».

Ωστόσο, το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του ποδηλατόδρομου και συγκεκριμένα ο Βόρειος κλάδος μήκους 16,5 χλμ, δεν έχει μέχρι σήμερα κατασκευαστεί, παρά το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιμη από το ΕΣΠΑ ή/και το Ταμείο Ανάκαμψης, οι μελέτες υφίστανται και οι εγκρίσεις από τους Δήμους που πρόκειται να διέλθει, έχουν εν γένει εξασφαλισθεί. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο τμήμα του έργου «Σταθμός ΗΣΑΠ Μοναστηράκι – Ομόνοια – Βικτώρια – Περισσός – Πευκάκια – Ν. Ιωνία – Ηράκλειο – Ειρήνη – Μαρούσι – ΚΑΤ – Κηφισιά, το μεγαλύτερο μέρους του οποίου διέρχεται και πρόκειται να εξυπηρετήσει τους πολίτες του βορείου τομέα της Αττικής.

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός:

  • Υφίσταται κάποιο σχέδιο χρηματοδότησης και κατασκευής του βόρειου ποδηλατικού άξονα;
  • Έχουν επικαιροποιηθεί οι σχετικές μελέτες του έργου και σε ποιο βαθμό είναι ώριμο προς δημοπράτηση, καθώς και ποιος θα είναι ο φορέας εκτέλεσης του έργου και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του;”.