Κόλαφο αποτελεί για τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ η γνωμοδότηση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής αναφορικά με το αίτημά του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να ενημερώσει για θέματα αρμοδιότητάς του, το οποιο αποτέλεσε και το έναυσμα της σκηνοθετημένης παράστασης του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε στην κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας.

Συγκεκριμένα, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής με μια 10σέλιδη γνωμοδότηση απαντά στο ερώτημα για το αν υποχρεούται να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά από αίτημα του προέδρου της ΑΔΑΕ και δικαιώνει της στάση του προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα αλλά και του προέδρου της Επιτροπής, αφού σημειώνει πως «κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος».

«Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Συντάγματος, “κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά ή εγγράφως. Οι αναφορές παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο. Η Βουλή έχει δικαίωμα να αποστέλλει τις αναφορές που της απευθύνονται στους Υπουργούς και τους υφυπουργούς, οι οποίοι υποχρεούνται να δίνουν διευκρινίσεις όποτε τους ζητηθούν”» αναφέρει η γνωμοδότηση και σημειώνει ότι:

«τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, πλην των Υπουργών και των Υφυπουργών που δεν διαθέτουν τη βουλευτική ιδιότητα δεν δύνανται, εν γένει, να εμφανίζονται ενώπιον της Βουλής, αυτοκλήτως, και ότι οι κατά το Σύνταγμα ανεξάρτητες αρχές υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Βουλής, αφενός, έκθεση πεπραγμένων, και μπορούν να υποβάλλουν και ειδικές εκθέσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, αφετέρου, αναφορές για την προώθηση και την επίλυση θεμάτων που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής τους και κατά τρίτον καταθέτουν στον Πρόεδρο της Βουλής αντίγραφο του σχεδίου προϋπολογισμού τους».

Επίσης τονίζει πως «στις αναφορές των ανεξάρτητων αρχών προς τον ΠτΒ πρέπει επομένως να αναφέρονται τα θέματα που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής των ανεξάρτητων αρχών, ώστε να μπορεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να διατυπώνει εγγράφως προς τον Πρόεδρο της βουλής τις απόψεις της επι των εν λόγω αναφορών. Γενική αναφορά σε αυτά δεν επαρκεί. Περαιτέρω δεν προβλέπεται κατά τον Κανονισμό της βουλής δια των ως άνω αναφορών, ούτε η υπόδειξη περι συγκλήσεως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ούτε η υπόδειξη περί του τρόπου “δημόσια ή μυστική συνεδρίαση” κατά τον οποίο αυτή συνεδριάζει ούτε η υπόδειξη περι κοινοποιήσεως εγγράφου στα μέλη της (αλλά και στα μέλη οποιασδήποτε Επιτροπής της Βουλής».

Στη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου αναφέρεται ακόμη ότι «Ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ έχει το καθήκον να θέτει, όσον αφορά τη Βουλή, υπόψιν, απευθείας, του Προέδρου της Βουλής τη σχετική ενημέρωση. Επομένως, χωρίς τη μεσολάβηση κανενός άλλου οργάνου της Βουλής, ούτε, βεβαίως, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Κανονισμός της Βουλής εξειδικεύει το περιεχόμενο του άρθρου 69 του Συντάγματος, η επικοινωνία με τη Βουλή γίνεται, αποκλειστικώς, διά του Προέδρου της Βουλής, κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Κανονισμού της Βουλής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μη αποδοχή του αιτήματος του Χρήστου Ράμμου ήταν το πρόσχημα που ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε για να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε ως αντικείμενο την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ το 2016, την περίοδο δηλαδή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Κίνηση που ήταν το πρώτο βήμα μιας σειράς ενεργειών και αντιδράσεων, με τον Αλέξη Τσίπρα και τα στελέχη του κόμματός του να μιλούν για «εκτροπή» και παραβίαση του «συντάγματος» και του Κανονισμού καταγγέλλοντας και τον πρόεδρο της Βουλής.

Η συνέχεια γνωστή με τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στην ΑΔΑΕ να παίρνει έναν άσπρο φάκελο και να καταθέτει πρόταση δυσπιστίας δημοσιοποιώντας και ονόματα 6 προσώπων από το βήμα της Βουλής.