Την άμεση ανάγκη εξεύρεσης τρόπων που θα αυξήσουν τις δεξιότητες των απασχολουμένων στην επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας, ειδικά στις τεχνικές ειδικότητες που πιέζονται από την ψηφιοποίηση αλλά και το χάσμα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς, από το βήμα του Επιστημονικού Συνέδριου με θέμα «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων» που διοργάνωσε χθες το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της συνομοσπονδίας, ο επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός, οι οικονομικές πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κυρίως οι απανωτές οικονομικές, υγειονομικές και ενεργειακές κρίσεις έχουν - μεταξύ άλλων παραγόντων- προξενήσει σημαντικές αλλαγές στα επαγγέλματα και τα εργασιακά καθήκοντα. H αντίστοιχη μεταβολή των περιεχομένων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προετοιμάζουν τα άτομα για την εργασία και την άσκηση των επαγγελμάτων, είναι αναπόφευκτη ανάγκη.

Aπό όλες τις πλευρές, αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος που πρέπει και μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι στα εθνικά συστήματα δεξιοτήτων, από την διάγνωση αναγκών, στην υλοποίηση δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων μέχρι την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών επεσήμανε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και οι εκπρόσωποι των άλλων κοινωνικών εταίρων που συμμετείχαν στο συνέδριο.

«Η ενεργή συμμετοχή οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στα συστήματα δεξιοτήτων σε εθνικό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο αποτελεί βασική συνθήκη επιτυχίας για τον δημόσιο και κοινωνικό διάλογο, για την ορθή υλοποίηση των μέτρων και για τη διασφάλιση της συνέχειας και της βιωσιμότητας των πολιτικών. Μετά από περίπου επτά χρόνια συστηματικών ερευνητικών προσπαθειών και φυσικά με την κρίσιμη υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργων, μπορούμε πλέον να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε διαμορφώσει, και με την καθοριστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, μια αξιόλογη παράδοση εγκυρότητας και αξιοπιστίας στη μελέτη των αναγκών δεξιοτήτων», είπε ο κ. Καββαθάς προσθέτοντας ότι από την συστηματική και διαχρονική μελέτη των πολιτικών δεξιοτήτων έχει γίνει κατανοητό ότι οι γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού είναι ένας κρίσιμος -ίσως ο πιο κρίσιμος- παράγοντας δυναμισμού και θετικών προοπτικών της οικονομίας και της κοινωνίας.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στον τομέα των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, είναι μεγάλες, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η αξιοποίηση τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Φυγή χιλιάδων νέων επιστημόνων -και όχι μόνο επιστημόνων, ούτε μόνο νέων- στο εξωτερικό, έλλειψη τεχνικού προσωπικού σε κάποιες ειδικότητες της μεταποίησης, ετεροαπασχόληση λόγω πλεονασμάτων δεξιοτήτων και άλλα παρόμοια φαινόμενα που τα γνωρίζετε και πιθανόν τα ζείτε στις οικογένειες σας. Φυσικά, αυτά τα αρνητικά φαινόμενα δεν εμφανίζονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά εδώ ξεπερνούν το «επίπεδο ανοχής». Εγκυμονούν ρήγματα στην κοινωνική ισορροπία και απαιτούν άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις» , είπε ο κ. Καββαθάς.

Επισήμανε επίσης ότι θα πρέπει να βρεθούν άμεσα τρόποι αύξησης των δεξιοτήτων των απασχολουμένων στην επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας. «Το θέμα της διάγνωσης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού έχει τεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Χρειάζεται ως κοινωνικοί εταίροι, ως πολιτεία και ως δημόσιοι φορείς να συνεχίσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία για να εξελίξουμε και να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας» ανέφερε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Στην διάρκεια του επιστημονικού συνεδρίου επιχειρήθηκε από τους συμμετέχοντες η προβολή της συμβολής των θεσμικών κοινωνικών εταίρων στον διάλογο αναφορικά με τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων και το ρόλο τους στα συστήματα διακυβέρνησης δεξιοτήτων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τονίστηκε, την τελευταία δεκαετία οι πολιτικές διάγνωσης, ανάπτυξης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων έχουν τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των δημόσιων πολιτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε, ο επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός και οι οικονομικές πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχουν -μεταξύ άλλων παραγόντων- προξενήσει σημαντικές αλλαγές στα επαγγέλματα και τα εργασιακά καθήκοντα των εργαζομένων.

Επιπλέον, οι απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες για την απασχόληση αλλάζουν πιο συχνά από κάθε άλλη φορά, καθιστώντας την τακτική επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων επιτακτική ανάγκη. Η έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση αναγκών γνώσεων και δεξιοτήτων για τα επαγγέλματα έχει αναδειχθεί σε κρίσιμης σημασίας πληροφορία, τόσο σε συστημικό (π.χ. αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτικών συστημάτων) όσο και σε ατομικό επίπεδο (π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων). Στο κρίσιμο αυτό πεδίο η παρουσία των θεσμικών κοινωνικών εταίρων στην Ελλάδα, όπως υπογραμμίστηκε, είναι συνεχής και σημαντική.