Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κώτσηρας αναφέρει πως η θέση της Ελλάδας στον διεθνή εκπαιδευτικό και ερευνητικό χάρτη έχει ενισχυθεί σημαντικά κατά την τελευταία πενταετία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεχίζει τονίζοντας τα εξής: «Χάρη σε μια σειρά κομβικών νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών στους τομείς της Παιδείας, της έρευνας και της καινοτομίας, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ανοιχτεί στον κόσμο, αναπτύσσοντας διεθνείς συνεργασίες και αυξάνοντας την απήχησή τους σε φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές ανά την υφήλιο», ανέφερε. Όπως επισημαίνει ο κ. Κώτσηρας, «η ελληνική διασπορά, με την ισχυρή παρουσία της σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικά κέντρα ανά τον κόσμο, με το διαχρονικά έντονο ενδιαφέρον της για την Εκπαίδευση και με τη γνήσια διάθεσή της να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας μας, μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εξωστρέφεια των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας». Αναφέρει δε πως το υπουργείο Εξωτερικών προάγει τη διεθνή παρουσία των ελληνικών πανεπιστημίων αξιοποιώντας και ενδυναμώνοντας τους δεσμούς της Ελλάδας με την ομογένεια.

«Η προβολή των σπουδών στην Ελλάδα, και ιδίως των αυξανόμενων ξενόγλωσσων προγραμμάτων που δίνουν νέα δυναμική στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής μας για τη δημόσια διπλωματία», επισημαίνει. «Δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση, και ιδίως προς τη διασύνδεση των ελληνικών πανεπιστημίων με την ελληνική διασπορά, περιλαμβάνει και το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών για τον απόδημο ελληνισμό», τονίζει. Ενδεικτικά, προσθέτει, στο πλαίσιο του σχεδίου, προωθούνται η συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για την οργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και Ιστορίας, η υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας και ανταλλαγής φοιτητών και ερευνητών, η δημιουργία δικτύων ελληνικής καταγωγής καθηγητών και επιστημόνων και η στήριξη εδρών και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. «Για την επίτευξη των παραπάνω δράσεων, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και τη συνεργασία», επισημαίνει και προσθέτει:

«Λειτουργούμε συντεταγμένα. Αξιοποιούμε τις αρχές μας στο εξωτερικό και τα γραφεία δημόσιας διπλωματίας και δρομολογούμε συνέργειες με άλλα υπουργεία και φορείς. Ανοίγουμε νέους διαύλους επικοινωνίας με την ομογένεια, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να επιτυγχάνουμε τη διάχυση της πληροφόρησης για τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας, αλλά και να αξιολογούμε και να αναπροσαρμόζουμε τις δράσεις μας».

Πρόσφατο παράδειγμα, όπως αναφέρει, είναι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπέγραψε το υπουργείο Εξωτερικών με την «Study in Greece» για τη σύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου της Ελλάδας με την ελληνική ομογένεια και την υποστήριξη της διεθνοποίησης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Στόχος είναι, τονίζει, η προώθηση στο εξωτερικό των ελληνικών ΑΕΙ και των διεθνών προγραμμάτων σπουδών τους και η ανάπτυξη επαφών μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων και την από κοινού διεξαγωγή έρευνα. Επίσης, ομογενείς και ξένοι φοιτητές και ερευνητές να γνωρίσουν καλύτερα την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη Ελλάδα. Σημειώνει πως η συνεργασία με τους απόδημους Έλληνες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη:

-Στην ανάπτυξη. «Η επαφή των ελληνικών πανεπιστημίων με το πλούσιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό της διασποράς αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών και στην προσέλκυση ερευνητικών επενδύσεων, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικοσύστημα της καινοτομίας». -Στο Δημογραφικό. «Η προσφορά ποιοτικής Εκπαίδευσης και ευκαιριών απασχόλησης σε τομείς υψηλής ειδίκευσης λειτουργεί ως ανάχωμα στο brain drain και ενισχύει τις προοπτικές επιστροφής Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης», σημειώνει.

-Στην ήπια ισχύ της χώρας μας. «Στηρίζοντας τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη Ελλάδα και δημιουργούμε μια νέα γενιά φιλελλήνων, ενισχύοντας τη θετική εικόνα της χώρας μας στον κόσμο». «Συνενώνοντας τις δυνάμεις μας με τους απόδημους Έλληνες για την εδραίωση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων, εργαζόμαστε για μια Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην οικονομία της γνώσης, μια Ελλάδα ακόμα πιο ισχυρή και εξωστρεφή, που θα προσφέρει ασφάλεια και προοπτική στις επόμενες γενιές», καταλήγει.