Τον εσωτερικό Κανονισμό του αναθεώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση και το σχέδιο των 14 σημείων της προέδρου του, δίνοντας μία ισχυρή απάντηση, με αυτόν τον τρόπο, στις κατηγορίες που έχει δεχθεί στις κατηγορίες περί διαφθοράς, ειδικά μετά το σκάνδαλο του Qatargate. 

Η αναθεώρηση εγκρίθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια συνδρίασης της Ολομέλειας της Ευρωβουλής. Οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: 505 υπέρ, 94 κατά και 52 αποχές. Οι αναθεωρήσεις του Κανονισμού του Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις ενέργειες που ανέλαβε το Προεδρείο σχετικά με τα τμήματα του σχεδίου 14 σημείων που μπορούσαν ήδη να εφαρμοστούν.

Ορισμένες από τις αλλαγές αναμένεται να αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου του 2023. Μερικές από αυτές, οι οποίες εξουσιοδοτούν το Προεδρείο και τους Κοσμήτορες να εγκρίνουν εκτελεστικά μέτρα θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. Οι δηλώσεις συμφερόντων που έχουν υποβληθεί πριν από τις αλλαγές αυτές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους.

Οι αλλαγές - Ενισχύεται η απαγόρευση του lobbying

Οι αλλαγές σχετίζονται με την ενίσχυση της απαγόρευσης όλων των δραστηριοτήτων των ευρωβουλευτών που θα αποτελούσαν άσκηση πίεσης εκ μέρους ομάδων συμφερόντων («lobbying»), την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων σχετικά με ιδέες ή προτάσεις που λαμβάνονται από εξωτερικούς φορείς, οι οποίες θα επισυνάπτονται σε όλες τις εκθέσεις και γνώμες, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας.

Άλλες αλλαγές που θεσπίστηκαν περιλαμβάνουν: ευρύτερους κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση συναντήσεων, προκειμένου να αφορούν όλους τους ευρωβουλευτές (όχι πλέον μόνο σε όσους κατέχουν επίσημες θέσεις) και να καλύπτουν συναντήσεις με εκπροσώπους τρίτων χωρών.

Επίσης, αποφασίστηκαν διευρυμένος ορισμός των συγκρούσεων συμφερόντων, όπως και καλύτεροι κανόνες για τις σχετικές δημοσίως διαθέσιμες δηλώσεις και αρμοδιότητες για τα σχετικά σώματα του Ευρωκοινοβουλία, αναφορικά με το κατά πόσο θα πρέπει να κατέχει συγκεκριμένες θέσεις κάθε ευρωβουλευτής που έχει συγκρουόμενα συμφέροντα. 

Ψηφίστηκαν, ακόμα, αυστηρότεροι κανόνες για τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα, απαγορεύοντας, για πρώτη φορά, σε ευρωβουλευτές να συνεργάζονται με πρώην μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, των οποία η θητεία έληξε το προηγούμενο εξάμηνο. Πρόκειται για συμπληρωματικό μέτρο ως προς την απαγόρευση τέτοιων δραστηριοτήτων για πρώην ευρωβουλευτές για την ίδια περίοδο. 

Αυστηρότεροι έγιναν οι κανόνες και για την αποδοχή δώρων και τη δήλωση εξόδων ταξιδιού/διαμονής που έχουν καλυφθεί από τρίτους, με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή αλλά και με τον ρόλο εκπροσώπου του Κοινοβουλίου.

Τέλος, εγκρίθηκαν τα χαμηλότερα κατώτατα όρια για τη δήλωση αμειβόμενων δραστηριοτήτων, δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων κατά την έναρξη και τη λήξη κάθε θητείας, ενίσχυση του ρόλου της αρμόδιας συμβουλευτικής επιτροπής και αύξηση των μελών της από πέντε σε οκτώ, όπως και ειδικοί κανόνες για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων από ανεπίσημες ομάδες ευρωβουλευτών.