Τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα μηχανημάτων μαστογραφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το 2021, η υψηλότερη διαθεσιμότητα μονάδων μαστογραφίας (μηχανήματα σχεδιασμένα αποκλειστικά για μαστογραφίες) ανά 100.000 κατοίκους για γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών, καταγράφηκε στην Ελλάδα (7,1 μονάδες) και στην Κύπρο (5,9 μονάδες). Το ποσοστό των μαστογραφικών μονάδων ήταν επίσης υψηλό στο Βέλγιο (3,6), στην Ιταλία (3,4) και στην Κροατία (3,3). Αντίθετα, η χαμηλότερη διαθεσιμότητα παρατηρήθηκε στη Γερμανία (0,5 μονάδες), τη Γαλλία (0,7), τη Ρουμανία (0,9) και την Πολωνία (1,0), ακολουθούμενες από το Λουξεμβούργο, την Τσεχία και την Εσθονία (όλες με 1,1 μονάδες ανά 100.000 κατοίκους).

Το 2021, οι τρεις πρώτες χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου του μαστού για γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών, που είχαν υποβληθεί σε μαστογραφία τα δύο προηγούμενα χρόνια, ήταν οι σκανδιναβικές χώρες της ΕΕ: Δανία (83,0%), Φινλανδία (82,2%) και Σουηδία (80,0%). Ακολουθούν η Μάλτα (77,8%) και η Σλοβενία (77,2%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (20,6%), στην Κύπρο (24,6%), στη Σλοβακία (25,5%), στην Ουγγαρία (29,8%) και στη Λετονία (30,8%).

Σε σύγκριση με το 2011, τα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού αυξήθηκαν σε 6 από τις 20 χώρες της ΕΕ με διαθέσιμα δεδομένα, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να παρατηρούνται στη Μάλτα (+26,9 ποσοστιαίες μονάδες ) τη Λιθουανία (+12,9%) και την Εσθονία (+7,7%). Σε 13 χώρες της ΕΕ, τα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού μειώθηκαν μεταξύ 2011 και 2021. Μειώσεις που ξεπέρασαν το 10% παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο (-16,3%), την Ιρλανδία (-12,1%) και την Ουγγαρία (-10,6%).

Σημειώνεται ότι η Eurostat δεν διαθέτει στοιχεία για την Ελλάδα για τα ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού.