Το τρίτο τρίμηνο του 2023, τόσο οι τιμές των κατοικιών όσο και τα ενοίκια στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ μειώθηκαν κατά -1%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3%. Μάλιστα, κατά τη Eurostat η μόνη χώρα στην ΕΕ, στην οποία σε αυτό αυτο χρονικό διάστημα μειώθηκαν τα ενοίκια ήταν η Ελλάδα. 

Αύξηση κατά 48% στις τιμές κατοικιών από το 2010 μέχρι γ' τρίμηνο 2023

Μετά από μια απότομη πτώση μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2011 και του πρώτου τριμήνου του 2013, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ παρέμειναν λίγο πολύ σταθερές μεταξύ 2013 και 2014. Ακολούθησε ταχεία άνοδος στις αρχές του 2015 και οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν ταχύτερα από τα ενοίκια μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2022. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2022, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα πριν αυξηθούν ξανά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2023.

Μεταξύ του 2010 και του τρίτου τριμήνου του 2023, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 48% και τα ενοίκια κατά 22%. Συγκρίνοντας το τρίτο τρίμηνο του 2023 με το 2010, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 18 από τις 27 χώρες της ΕΕ.

Σε ποιες χώρες σημειώνονται αυξήσεις σε τιμές κατοικιών και ενοικίων 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τιμές των κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν στην Εσθονία (+210%) και υπερδιπλασιάστηκαν στην Ουγγαρία (+185%), τη Λιθουανία (+158%), τη Λετονία (+141%), την Αυστρία (+123%), την Τσεχία (+122%) και το Λουξεμβούργο (+107%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-14%), στην Ιταλία (-8%) και στην Κύπρο (-2%).

Τα ενοίκια αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Εσθονία (+218%), τη Λιθουανία (+170%) και την Ιρλανδία (+100%). Η μόνη μείωση στις τιμές των ενοικίων σημειώθηκε στην Ελλάδα (-20%).