Αναγκαίο να κινητοποιηθεί ο Άρειος Πάγος, προκειμένου να δικαιωθούν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες και στη χώρα μας, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το θέμα των δανείων με ελβετικό φράγκο έχει απασχολήσει επί μακρόν χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Η νέα εξέλιξη έχει σχέση με την αναγκαιότητα κινητοποίησης του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δικαιωθούν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες και στη χώρα μας, σύμφωνα με αίτημα του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την οποία δικαίωσε Πολωνό δανειολήπτη που οποίος είχε πάρει δάνειο σε ελβετικό φράγκο και άσκησε αγωγή εναντίον της τράπεζας.

Ο δραστήριος σύλλογος θεωρεί ότι ο Αρειος Πάγος έδωσε ερμηνεία σε θεμελιώδεις διατάξεις της Οδηγίας 93/13 διαφορετική από όσα έχει κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, χωρίς να συμμορφωθεί, δηλαδή, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Παράλληλα, αποφάσισε ότι για την ερμηνεία αυτήν δεν υφίσταται υποχρέωση αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων, δηλαδή δεν εφάρμοσε την υποχρέωση που είχε να στείλει προδικαστικά ερωτήματα. Σύμφωνα με τον σύλλογο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με άλλη μία απόφασή του έχει δικαιώσει τους δανειολήπτες δανείων με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου. Ρητώς και χωρίς ασάφειες έκρινε ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να χρεώνουν το κόστος κεφαλαίου για δάνεια σε ξένο νόμισμα, τα οποία κρίθηκαν άκυρα επειδή περιείχαν καταχρηστικούς όρους. Μέχρι σήμερα πληθώρα θετικών για τους δανειολήπτες αποφάσεων έχει εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (κατόπιν προδικαστικών ερωτημάτων), συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης απόφασης στην Πολωνία. Ανάλογα με τα προδικαστικά ερωτήματα που ετέθησαν, το κορυφαίο ευρωπαϊκό νομικό όργανο «μιλάει» είτε για την καταχρηστικότητα των όρων είτε για τη διαφάνεια ή για το ότι πρόκειται για λογιστικές εγγραφές.

Οπως εξηγεί ο σύλλογος, το δικαστήριο με την πάγια νομολογία του αλλά και τις αποφάσεις του επί προδικαστικών ζητημάτων δεσμεύει τον εθνικό δικαστή ακόμη και των κρατών-μελών που δεν ήταν διάδικα μέρη κατά την εκδίκαση των υποθέσεων ενώπιόν του. Ο εθνικός δικαστής όχι μόνο υποχρεούται να λάβει υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αλλά δεσμεύεται να υιοθετήσει τα πορίσματα αυτών. Κατά την προεκλογική περίοδο οι εκπρόσωποι των μεγάλων κομμάτων και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας συμφώνησαν με τα αιτήματα του συλλόγου των δανειοληπτών. Αν δεν λύσει το θέμα ο Αρειος Πάγος, ο σύλλογος θα ζητήσει νομοθετική ρύθμιση από τον νέο υπουργό Οικονομικών.