Από την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Απριλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των πιστοποιημένων εκπαιδευτών για ένταξη στο «Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων https://mitrooelgo.elgo.gr.

Όπως επισημαίνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε ανακοίνωση του:

* Η Αίτηση - Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αφορά μόνο Εκπαιδευτές που για πρώτη φορά θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο.

* Η αναζήτηση της «Αίτησης – Εγγραφής» των υποψηφίων προς ένταξη Εκπαιδευτών, που υπέβαλαν αίτηση και βρίσκετε σε κατάσταση είτε «Προσωρινής Αποθήκευσης» (υπό υποβολή) είτε σε κατάσταση «Οριστικής Υποβολής», θα γίνετε από το πεδίο «Αναζήτηση».

* Για τους Εκπαιδευτές εκείνους που είχαν δημιουργήσει παλαιότερα αίτηση, την οποία όμως δεν υπέβαλαν και η οποία βρίσκεται ήδη στην πλατφόρμα σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» (υπό υποβολή) μπορούν τώρα να την αναζητήσουν από το πεδίο «Αναζήτηση» και να ολοκληρώσουν την υποβολή αυτής.

* H επιλογή «Είσοδος» αφορά μόνο τους Διαπιστευμένους Χρήστες, οι οποίοι έχουν ήδη πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες του συστήματος.