Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των οδηγών που παρέχουν περιστασιακές υπηρεσίες λεωφορείων και πούλμαν στην Ευρώπη, το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση των κανόνων του 2006 σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης στις περιστασιακές μεταφορές επιβατών τομέας.

Ο Oscar Puente, Ισπανός υπουργός Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Σήμερα, κάναμε ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ. Μόλις εγκριθούν, οι νέοι κανόνες για τα ελάχιστα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης για τους οδηγούς λεωφορείων θα τους εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και θα εγγυηθούν ασφαλέστερα οδικά ταξίδια για τους τουρίστες σε όλη την Ευρώπη».