Τη στρατηγική του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των νόμιμων μεταναστών και προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα, παρουσίασαν στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ο υπουργός Δημήτρης Καιρίδης, η υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη και στελέχη του υπουργείου. 

Στην ημερίδα που διοργανώθηκε για την ενημέρωση τους συμμετείχαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι δημοτικών αρχών από 43 δήμους της χώρας, εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, καθώς και εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε ότι η κοινωνική ένταξη των νόμιμων μεταναστών και προσφύγων αποτελεί στόχο της κυβέρνησης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά τους 720.000 νόμιμους μετανάστες, τους 50.000 πρόσφυγες και τους 27.000 Ουκρανούς υπό προσωρινή προστασία που ζουν σήμερα στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, αποφασίσθηκε  η σύσταση διυπουργικής ομάδας εργασίας, η οποία συνέρχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συντονίζει καλύτερα όλους τους συναρμόδιους φορείς και να δίνει λύσεις στα γραφειοκρατικά και άλλα προβλήματα. 

Ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι οι τοπικές κοινωνίες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη και κάλεσε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και να προχωρήσουν στη δημιουργία Kέντρων Ένταξης Μεταναστών, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΤΑΜΕ (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), δεδομένου ότι σε όλη την Ευρώπη τα ζητήματα κοινωνικής ένταξης περνούν μέσα από τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους και τις περιφέρειες. 

Η Σοφία Βούλτεψη είπε ότι η ένταξη είναι υπόθεση όλων και κυρίως υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και για τον λόγο αυτό το υπουργείο, θέλει να ενισχυθούν τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών. 

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις του ΚΕΜ του Δήμου Αθηναίων, ως μοντέλο και για άλλους δήμους της χώρας. Ήδη λειτουργούν 11 ΚΕΜ σε 11 δήμους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 30.