Το φθηνότερο, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, τιμολόγιο της αγοράς προσφέρει η ΔΕΗ λίγο πριν τεθούν σε ισχύ τα νέα τιμολόγια ρεύματος από τις αρχές του νέου έτους 2024, κοστολογώντας 17,5 ευρώ την κιλοβατώρα, όπως αναφέρει το newmoney. Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η επιχείρηση μείωσε εντός λίγων ημερών την τιμή της κιλοβατώρας του «μπλε» τιμολογίου κατά 10,5 λεπτά από 28 και 29,5 λεπτά που ήταν. 

Η νέα ανταγωνιστική χρέωση που προσφέρει για ένα χρόνο, τιμολογεί την κιλοβατώρα στα 17,5 λεπτά, με μια τιμή που είναι πολύ κοντά στο πράσινο τιμολόγιο που για τον Ιανουάριο προσφέρεται από την Επιχείρηση με 15,9 λεπτά. Ανεξάρτητα δηλαδή από το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ή την εξέλιξη του Μεσανατολικού και πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του φυσικού αερίου στον διεθνή κόμβο συναλλαγών TTF μέσα στον επόμενο χρόνο, οι καταναλωτές θα έχουν «κλειδώσει» την ίδια χρέωση μέρα-νύχτα.

Οι καταναλωτές χρειάζεται να λάβουν υπόψη ότι η νέα επιλογή της ΔΕΗ θα έχει μηνιαίο πάγιο 5 ευρώ και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, ενώ παρέχεται μέσω δύο προγραμμάτων, τα myHomeEnter και myHome OnLine, που έχουν ελάχιστες διαφορές χρέωσης το ένα από το άλλο. Επίσης, την έκπτωση 2% που προσφέρει η ΔΕΗ με πάγια εντολή για το myHomeEnter, διαμορφώνοντας, έτσι, την τιμή στα 17,5 λεπτά, όπως και τη νυχτερινή χρέωση των 16,9 και 16,6 λεπτών για το νυχτερινό τιμολόγιο. Χρέωση που είναι πιο ακριβή από το πράσινο και το κίτρινο τιμολόγιο της επιχείρησης, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 12,9 λεπτά. 

Οι ασύμφορες περιπτώσεις

Ακόμα, γίνεται λόγος για τις περιπτώσεις που τα νέα προγράμματα της ΔΕΗ είναι ασύμφορα. Ειδικότερα, αν παρατηρηθεί ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών κάτω από τα 17,5 λεπτά, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς η πορεία των διεθνών τιμών ακολουθεί μέχρι στιγμής φθίνουσα πορεία με τους καταναλωτές να αναλαμβάνουν το ρίσκο.

Ακόμα, οι καταναλωτές χρειάζεται να γνωρίζουν πως η μετάβαση -για οποιον θέλει μελλοντικά- από σταθερό τιμολόγιο σε κυμαινόμενο συνοδεύεται με την καταβολή ενός τέλους πρόωρης αποχώρησης, με το κόστος αν είναι κλιμακούμενο και να διαμορφώνεται στα 100 ευρώ, δεδομένου ότι η αποχώρηση γίνεται από τον πρώτο μήνα εφαρμογής του τιμολογίου έως το πρώτο τρίμηνο. Αν η αποχώρηση γίνει στον τέταρτο με έκτο μήνα το κόστος διαμορφώνεται στα 65 ευρώ και αν γίνει στον έβδομο με ένατο μήνα στα 30 ευρώ. Τέλος, αν η αποχώρηση πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δίμηνο του δωδεκαμήννου, το τέλος, τότε, είναι μηδενικό.