Η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, συμμετείχε με επιτυχία στον διαγωνισμό της ΡΑΑΕΥ για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ενέργειας με δύο έργα συνολικής χωρητικότητας 98 MW. 

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κέρδισε και για τα δύο έργα με τα οποία συμμετείχε, ισχύος 50 MW / 100 MWh και 48 MW / 96 MWh, σύμφωνα με τον οριστικό κατάλογο του διαγωνισμού της ΡΑΑΕΥ για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι δύο σταθμοί αποθήκευσης θα κατασκευαστούν στη Δυτική Μακεδονία, κοντά σε ΑΗΣ του Ομίλου ΔΕΗ και σε περιοχές, όπου κατασκευάζονται φωτοβολταϊκοί σταθμοί της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η κατασκευή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2024 με στόχο το 2025 να τεθούν σε λειτουργία. Η μεσοσταθμική τιμή των δύο έργων ήταν περίπου €48.000 ανά MW ανά έτος. 

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Κωνσταντίνος Μαύρος σημείωσε πως «το μέλλον της παραγωγής ενέργειας είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η παραγωγή τους όμως δεν είναι σταθερή λόγω της στοχαστικότητάς τους και άλλων εξωγενών παραγόντων. Οι καταναλωτές, όμως, επιβάλλεται να έχουν ηλεκτρική ενέργεια και όταν δεν φυσάει ή δεν έχει ήλιο. Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας είναι η λύση που κάνει τη διαθέσιμη ενέργεια των ΑΠΕ προβλέψιμη ανά πάσα στιγμή. Ο Όμιλος ΔΕΗ και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το σημαντικό αυτό βήμα εξέλιξης του κλάδου της ενέργειας. Με την τεχνογνωσία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και το ειδικό βάρος του Ομίλου ΔΕΗ δεσμευόμαστε για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των δύο έργων που αναλάβαμε για να φέρουμε ένα βήμα πιο κοντά το πράσινο μέλλον της χώρας». 

Νέες επενδύσεις σε «φυσικές μπαταρίες» 

Η ΔΕΗ σχεδιάζει επενδύσεις που προορίζονται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού μίγματος της χώρας, αφού θα συμβάλουν στο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη συμμετοχή των ΑΠΕ, αλλά και στο να «θωρακισθεί» η επάρκεια τροφοδοσίας με ηλεκτρισμό. 

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την ανάπτυξη πέντε «φυσικών μπαταριών» ηλεκτρικής ενέργειας, ο προϋπολογισμός των οποίων αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr. Η συνολική ισχύς του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 1.407 MW. 

Οι «φυσικές μπαταρίες» είναι συστήματα αντλησιοταμίευσης, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης μακράς διάρκειας (πάνω από 6 ώρες) «καθαρής» ενέργειας. Χάρις στην αποθήκευση μακράς διάρκειας, εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ στο μίγμα, «μετατοπίζοντας» την κατανάλωση «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής σε άλλα χρονικά διαστήματα της ημέρας. 

Στην αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), προβλέπεται η λειτουργία συστημάτων αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος 2.500 MW έως το 2030, τα οποία συνδυαστικά με τους συμβατικούς συσσωρευτές θα στηρίξουν την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο 80% στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής. 

670 MW το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ και δραστηριοποιείται πρωτοποριακά, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια από τη δεκαετία του ’80. 

Σήμερα, με 37 αιολικά πάρκα, 19 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 36 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 1 υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 670 MW, και το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ και δημιουργεί τις βάσεις για να οδηγήσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό στη χώρα. 

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει άμεσα την κατασκευή επιπρόσθετων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος περίπου 900 MW, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού φωτοβολταϊκού έργου στην Πτολεμαΐδα ισχύος 550 MW, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στην Ευρώπη. 

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια αιολικά και τα πλωτά φωτοβολταϊκά, καθώς και η επιπρόσθετη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες).

Με βάση το ισχύον πενταετές επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στοχεύει στη διαμόρφωση ενός διευρυμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών και συνεργασιών με εταιρείες εγνωσμένου κύρους, που αναμένεται να ανέλθει σε επίπεδα άνω των 5 GW εντός της επόμενης πενταετίας.