Τον πρώτο τριμηνιαίο απολογισμό του έργου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος εδράζεται σε 12 δέσμες πολιτικών, παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αναλυτικά οι 12 δέσμες πολιτικών, τις οποίες παρέθεσε ο κ.Σταϊκούρας αφορούν:

1η Δέσμη Πολιτικών: Η υλοποίηση δημοσίων έργων.

Βρίσκονται σε εξέλιξη εκατοντάδες μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την επικράτεια, με στόχο τις σύγχρονες υποδομές και τις ασφαλείς μεταφορές.

Ανάμεσα σε αυτά και τα μεγάλα, εμβληματικά έργα.

Το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει μέσα στο 2024.

Σημαντικό τμήμα του Ε-65, μέχρι την Καλαμπάκα, παραδίδεται τους πρώτους μήνες του 2024.

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος προχωρά, σε ποσοστό ολοκλήρωσης 25% του έργου μέχρι σήμερα.

Η οδική σύνδεση 'Ακτιο-Αμβρακία θα παραδοθεί, στο σύνολό της, εφέτος.

Η κατασκευή της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης (Flyover) ξεκινά τον επόμενο μήνα.

Ο οδικός άξονας Ιωάννινα-Κακκαβιά επαναδημοπρατήθηκε.

Εξετάζεται ο τρόπος επανα-δημοπράτησης τμήματος του οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι.

Ο οδικός άξονας Μπράλος-'Αμφισσα και η παράκαμψη της Χαλκίδας ξεκινούν να κατασκευάζονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με πρόδρομες εργασίες να υλοποιούνται σε κάποια τεχνικά έργα.

2η Δέσμη Πολιτικών: Η υλοποίηση μεγάλων αρδευτικών, εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, διότι τα άλλα ανήκουν στις περιφέρειες.

Σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες, ύψους 28,9 εκατ. ευρώ, για 11 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα.

Υλοποιούνται άλλα 10, συνολικού ύψους 344 εκατ. ευρώ, στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Επίσης 4 έργα, ύψους 197 εκατ. ευρώ, είναι υπό ανάθεση.

Όπως υπό ανάθεση είναι και 2 έργα ΣΔΙΤ, ύψους 497 εκατ. ευρώ.

Στα ανωτέρω, προστίθενται 49 μεγάλα αρδευτικά έργα που έρχονται στην ευθύνη υλοποίησης του Υπουργείου από το Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 642 εκατ. ευρώ, και τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης.

3η Δέσμη Πολιτικών: Ο έλεγχος και η συντήρηση υφιστάμενων έργων υποδομής.

Για παράδειγμα, οι γέφυρες αποτελούν σημαντικό μέρος του δομικού πλούτου της χώρας μας.

Μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα, προχωράμε στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών, καθώς και για τη συγκρότηση της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών.

Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας και συντήρησης των γεφυρών και προσδιορίζεται η ακριβής μεθοδολογία για την καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης και της συντήρησης όλων των γεφυρών της χώρας, με μήκος μεγαλύτερο των 6 μέτρων.

Ταυτόχρονα έχει προετοιμαστεί και το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών το οποίο, με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα παρουσιασθεί σε κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Μέσω της ψηφιακής αυτής εφαρμογής θα γίνεται η πλήρης καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης και των ενεργειών για τη συντήρηση και λειτουργία των γεφυρών από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση από τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών της εφαρμογής του Κανονισμού.

4η Δέσμη Πολιτικών: Η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Το ποσοστό των ταξινομήσεων ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων κυμαίνεται πλέον στο 10%, από 0,4% το 2019.

Ήδη εγκρίθηκαν 2.629 αιτήσεις πολιτών για υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο έχει πλέον την ευθύνη προώθησης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.

Ενώ, ως τώρα έχουν υποβληθεί 19.000 αιτήσεις για το β' κύκλο, και έχουν εγκριθεί 11.175 από αυτές.

Εκτιμάται ότι ως το τέλος Οκτωβρίου θα εξεταστούν άλλες 5.000 αιτήσεις.

Μάλιστα, σχεδόν 3 στις 4 αιτήσεις αφορούν δίκυκλα, τρίκυκλα, μικρά αυτοκίνητα και ποδήλατα, στοιχείο που αποτυπώνει και τη στροφή της αγοράς προς τη μικρο-κινητικότητα.

Επίσης, το 2019 υπήρχαν 58 σημεία φόρτισης.

Σήμερα, ο αριθμός τους υπερβαίνει τις 4.000, με στόχο να αναπτυχθούν 25.000 σημεία φόρτισης έως το 2030.

5η Δέσμη Πολιτικών: Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων.

Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει την προμήθεια 1.300 λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας έως το τέλος της τετραετίας.

Υλοποιείται ήδη η ανανέωση του υφιστάμενου γερασμένου στόλου, με την προμήθεια 650 νέων οχημάτων μηδενικών ρύπων, ηλεκτρικών και φυσικού αερίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα πρώτα 250 λεωφορεία αναμένεται να κυκλοφορήσουν τέλος Απριλίου του 2024.

Επίσης δρομολογήθηκαν, πριν περίπου 20 ημέρες, οι διαδικασίες για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού προμήθειας επιπλέον 650 λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2024.

6η Δέσμη Πολιτικών: Η μεταρρύθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις νέες δυσκολίες που πρόσφατα προέκυψαν.

Υπογράψαμε συμβατική συμφωνία με τον ΟΣΕ, η οποία προβλέπει σημαντική αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησης από τα 45 εκατ. ευρώ στα 75 εκατ. ευρώ, προκειμένου ο Οργανισμός να υλοποιήσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την καλύτερη λειτουργία των τρένων, θέτοντας, ταυτόχρονα, ένα πλαίσιο εποπτείας, λογοδοσίας και μετρήσιμων αποτελεσμάτων από τον πλευρά του ΟΣΕ.

Επίσης, συστήσαμε και συγκροτήσαμε, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Επιτροπή αποτελούμενη από τους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders), για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού τομέα στην πατρίδα μας.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση του δικτύου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δυστυχώς όμως προέκυψε η ανάγκη επανεγκατάστασης σε πληγείσες - από τον Daniel - περιοχές.

7η Δέσμη Πολιτικών: Η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των αεροδρομίων, των αερομεταφορών και της αεροναυτιλίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση προωθείται ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της ΑΠΑ και ο Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ενισχύθηκε η στελέχωση της ΥΠΑ και της ΑΠΑ, ορίσθηκαν Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υπόλογοι Διευθυντές ανά θεματικό τομέα στην ΥΠΑ, καλύπτονται κενά ανθρώπινου δυναμικού μέσω μετακινούμενου προσωπικού στα περιφερειακά αεροδρόμια αρμοδιότητας της ΥΠΑ, δρομολογείται η σύσταση του ΝΠΔΔ για την ΥΠΑ, αξιοποιούνται πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - ύψους 107 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση αεροδρομιακών υποδομών.

8η Δέσμη Πολιτικών: Η δημιουργία μητροπολιτικών φορέων, υπεύθυνων για το κυκλοφοριακό, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στόχος είναι ο ουσιαστικός συντονισμός των συναρμόδιων φορέων και η ορθολογική χρήση των πόρων για την επίλυση ζητημάτων που συντελούν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η προμελέτη για την Αττική, και προχωράει η αντίστοιχη για τη Θεσσαλονίκη.

Επόμενο βήμα είναι η λεπτομερής σχεδίαση των αρμοδιοτήτων του φορέα και η σύνταξη σχεδίου νόμου για την ίδρυσή του.

Να θυμίσω ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, η σύσταση ενός τέτοιου φορέα ήταν πρόταση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, από το 2008!

9η Δέσμη Πολιτικών: Η ενίσχυση υφιστάμενων και η δημιουργία νέων λεωφορειακών γραμμών από τα ΚΤΕΛ, υπό τον συντονισμό του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Παράλληλα, το Υπουργείο αιτήθηκε την έκδοση ΚΥΑ από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για έγκριση πρόσληψης 150 οδηγών στον ΟΑΣΘ, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η έγκριση βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Οι εν λόγω προσλήψεις θα βελτιώσουν το παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο, ενόψει και της κατασκευής του flyover, που επιβάλλει καλύτερη ανάπτυξη υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης.

10η Δέσμη Πολιτικών: Η ενίσχυση των μοντέλων ΒΙΜ, που διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας υποδομής.

Πρώτος πυλώνας είναι η «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα».

Το εμβληματικό αυτό έργο ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη DG REFORM, και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Το Υπουργείο συνεχίζει σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς εγκρίθηκε 2η χρηματοδότηση, ύψους 550.000 ευρώ, από τη DG REFORM για την υλοποίηση ενός 2ου έργου, με τίτλο "Implementation of the BIM Roadmap in Greece, including pilot projects".

Παράλληλα, το αμέσως προσεχές διάστημα, αναμένεται να αναρτηθεί σε Διαβούλευση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και ο Οδικός Χάρτης για την Εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα συγκροτημένο πλάνο που περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται.

11η Δέσμη Πολιτικών: Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορών, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις υποδομές.

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα νέα έργα υποδομής είναι ανθεκτικά στο κλίμα, συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς στόχους, και διασφαλίζουν συνέχεια σε απρόβλεπτες καταστάσεις, οφειλόμενες σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Πρόκειται - άλλωστε - για πρόνοιες που ενσωματώνονται στον υπό αναθεώρηση κανονισμό για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), όπου ο σιδηρόδρομος κατέχει δεσπόζουσα θέση.

Ενεργούμε στην κατεύθυνση συμμετοχής της Ελλάδας στους νέους σιδηροδρομικούς εμπορευματικούς διαδρόμους, όπως είναι αυτός που συνδέει «Βαλτική Θάλασσα - Εύξεινο Πόντο - Αιγαίο Πέλαγος», προωθούμε το έργο της ανάπτυξης της σιδηροδρομικής σύνδεσης «Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Αλεξανδρούπολη - Μπουργκάς - Βάρνα - Ρούσε», και συμμετέχουμε στις συζητήσεις για τη συμμετοχή της χώρας μας στις εναλλακτικές οδούς εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών, με διαμόρφωση λωρίδας αλληλεγγύης που θα συνδέει την Ουκρανία με τη χώρα μας μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, και θα κάνει πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής των λιμένων της Βορείου Ελλάδας.

Μάλιστα, προωθήσαμε, μέσω επιστολής προς την Επίτροπο Μεταφορών και τους Συναδέλφους Υπουργούς Μεταφορών Βουλγαρίας και Ρουμανίας, την ιδέα για τη δρομολόγηση ενός τρένου, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών λωρίδων αλληλεγγύης.

Με τον εν λόγω σχεδιασμό, προκύπτει μία σημαντική ευκαιρία να ξεπεραστούν εμπόδια και καθυστερήσεις που προέρχονται από το παρελθόν, να δοθούν εναλλακτικές επιλογές στις εμπορικές σχέσεις των κρατών, ενδυναμώνοντας παράλληλα τις μεταφορικές συνδέσεις και τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.

12η Δέσμη Πολιτικών: Η άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές των πληγεισών περιοχών, με έργα υψηλότερης ανθεκτικότητας.

Απαιτούνται πόροι και χρόνος.

Και στα δύο ζητήματα, υπήρξαν άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Ως προς τους πόρους, με την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, θα συμπεριληφθούν έργα υποδομών, ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών, πάνω από 185 εκατ. ευρώ θα απαιτηθούν για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου.

Προχωρήσαμε, ήδη, στην έκδοση πρόσκλησης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο με στόχο την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προκειμένου ο ΟΣΕ να χρηματοδοτήσει έργα ύψους 14 εκατ. ευρώ.

Αναμένουμε την έκδοση προέγκρισης από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την ένταξη στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ως προς τον χρόνο, με Διάταξη Νόμου ανατίθεται στο Υπουργείο ο σχεδιασμός και η άμεση εκτέλεση επειγόντων έργων αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές που δεν ανήκουν σήμερα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.

Ήδη υπήρξαν οι πρώτες σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Αυτές είναι κάποιες από τις πολιτικές πρωτοβουλίες που ήδη αναλάβαμε στην αρχή της νέας διακυβέρνησης.

Όλα τα παραπάνω έχουμε την ισχυρή βούληση να τα τρέξουμε με καλούς ρυθμούς, με ποιότητα και αποδοτικότητα, ώστε σε τέσσερα χρόνια, να μπορούμε τεκμηριωμένα να ισχυριζόμαστε ότι η χώρα μας ενισχύει τη θέση της ως θετικό παράδειγμα, ως «παίκτης» θετικής μνημόνευσης.

Χριστίνα Αλεξοπούλου: Ο απολογισμός των 100 πρώτων ημερών του τομέα Mεταφορών

«Συμπληρώσαμε τρεις δημιουργικούς και παραγωγικούς μήνες θητείας στο Υπουργείο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω το έργο που έχει παραχθεί μέσα σε λίγα λεπτά - κάτι όχι εύκολο, αφού ο τομέας των Μεταφορών είναι ιδιαίτερα σύνθετος και το έργο που έχει παραχθεί είναι ήδη εκτενές.

Κύριος στόχος μας είναι, εξ αρχής, η προώθηση των πράσινων και έξυπνων μαζικών μεταφορών. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να εργαστούμε μεθοδικά για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε οι χρήστες να αλλάξουν κουλτούρα και να επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Επικαιροποιούμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας Ελλάδα 2030, το οποίο, εκτός των άλλων, αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% έως το 2030.

Στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια, της οποίας έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, ενεργοποιήσαμε την Εκτελεστική Επιτροπή, με νέο επικεφαλής. Ήδη επεξεργαζόμαστε προτάσεις για τον νέο νόμο Οδικής Ασφάλειας, βελτιώσεις του ΚΟΚ, το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας και την Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς εκδώσαμε διευκρινιστικές εγκυκλίους για την ασφαλή μεταφορά μαθητών με λεωφορεία και την χρήση ειδικών καθισμάτων, επικαιροποιώντας τη σχετική Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε πριν από 9 χρόνια.

Στρατηγικός μας στόχος είναι, επίσης, η ανάπτυξη των πράσινων μεταφορών. Στην προσπάθεια αυτή, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η ηλεκτροκίνηση, η οποία υλοποιείται μέσω 4 κυρίων προγραμμάτων:

• Κινούμαι ηλεκτρικά ΙΙ

• Πράσινα ταξί

• Φορτίζω παντού

• e-Astypalea

Στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», το οποίο πολύ πρόσφατα πέρασε στο Υπουργείο μας ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του:

• Επιταχύναμε την ολοκλήρωση αιτήσεων για χιλιάδες δικαιούχους επιδότησης.

• Προετοιμάζουμε το επόμενο πρόγραμμα στήριξης της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη την αλματώδη ανάπτυξη της αγοράς, συνεκτιμώντας τα δεδομένα που θα προκύψουν την επόμενη διετία, αλλά και τις ανάγκες των καταναλωτών. Πολύ σύντομα θα δώσουμε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες.

Για την ενίσχυση του προγράμματος «πράσινα ταξί», έχουμε καταγράψει τα σχετικά αιτήματα των επαγγελματιών οδηγών, τα έχουμε αξιολογήσει, και είμαστε σε φάση προετοιμασίας των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την υλοποίηση σημαντικού αριθμού αυτών.

Μέσω του προγράμματος «φορτίζω παντού», ως το τέλος του 2023 στόχος μας είναι να έχουμε περίπου 4.000 σημεία φόρτισης πανελλαδικά, με στόχο τα 25.000 σημεία ως το 2030, ενώ το 2019 υπήρχαν μόνο 59. Οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν τα προσβάσιμα σημεία φόρτισης μέσω του κινητού τους, με την εφαρμογή reCharge.

Άμεση σχέση με την ηλεκτροκίνηση έχει και η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, με την προμήθεια 1.300 νέων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ως το τέλος της τετραετίας. Υπογράψαμε τη σύμβαση για τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία θα αρχίσουν να κυκλοφορούν σε περίπου 6 μήνες από τώρα. Άλλα 400 νέα λεωφορεία – ηλεκτρικά και φυσικού αερίου – θα κυκλοφορήσουν ως το 2025. Τα συνολικά 1.300 λεωφορεία που προανέφερα, συμπληρώνονται με την προμήθεια άλλων 650, που θα πάρουμε με νέο διαγωνισμό, τον οποίο καταρτίζουμε από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να προκηρυχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Εργαζόμαστε για τη βελτίωση της τεχνικής επάρκειας των κυκλοφορούντων οχημάτων. Για τον λόγο αυτό έχουμε θέσει ως προτεραιότητά μας την αυτοματοποίηση και διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων των ΚΤΕΟ, η οποία, μεσοπρόθεσμα, θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια και θα μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου.

Ταυτόχρονα, εντατικοποιούμε τους ελέγχους στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, το γνωστό ΜΕΜΟ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4784/2021. Στόχος μας, μέσα από τους ελέγχους αυτούς, είναι η προστασία του Έλληνα καταναλωτή και η εξυγίανση της αγοράς. Κατανοούμε ότι η απόκτηση αυτοκινήτου είναι πολύ σημαντική για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και θεωρούμε χρέος της πολιτείας να την προστατεύει.

Η διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε όλα τα δημόσια μεταφορικά συστήματα της χώρας, σταθερής ή μη τροχιάς, αστικά και υπεραστικά, συμπεριλαμβανομένων των ταξί και των ΚΤΕΛ, αποτελεί εθνικό μας στόχο. Έχουμε ήδη δρομολογήσει τη δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής, με τη συμμετοχή φορέων του Υπουργείου και την Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), στην οποία θα επεξεργαζόμαστε ζητήματα προσβασιμότητας στις συγκοινωνίες και στον τομέα των Μεταφορών, ευρύτερα.

Προτεραιότητά μας είναι, επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αξιοποιούμε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ψηφιοποίηση δεκάδων διαδικασιών και υπηρεσιών, οι οποίες ταλαιπωρούν τόσο τους πολίτες, όσο και τους εργαζομένους.

Το Υπουργείο Μεταφορών επενδύει στην ψηφιακή εξωστρέφεια, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Δημιουργήσαμε στο υπουργείο οριζόντια, ψηφιακή ομάδα κρούσης, στελεχωμένη από επιχειρησιακούς που, σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, εντοπίζουν υπηρεσίες που μπορούν, ψηφιοποιούμενες, να απλοποιηθούν για τον πολίτη και τον υπάλληλο.

Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο καλύτερη εμπειρία για τον πολίτη, αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας, άρα αποδοτικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα.

Μέσα στο επόμενο διάστημα δίνουμε στον πολίτη άμεση ενημέρωση για την εικόνα του στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών, το γνωστό σε όλους μας ως point system, και την δυνατότητα, σε όποιον χρειάζεται, να πάρει ψηφιακή βεβαίωση για τους πόντους του. Παράλληλα, αυτοματοποιούμε τη διαδικασία συλλογής των πόντων από τους φορείς που καταγράφουν παραβάσεις (ΕΛΑΣ, ΛΣ, ΟΤΑ), και προωθούν την προσωρινή αφαίρεση διπλώματος, ώστε να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Ο πολίτης ενημερώνεται άμεσα για νέους πόντους, ώστε αποθαρρυνθεί η παραβατικότητα.

Τον Σεπτέμβριο κυρώθηκε στη Βουλή το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης επί του Συμβολαίου για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων Οδικώς, γνωστού ως CMR, με την εισαγωγή του ψηφιακού δελτίου παράδοσης e-CMR. Η χρήση του, που ήδη εφαρμόζεται από δεκάδες χώρες, αναμένεται να επιταχύνει συγκεκριμένες διαδικασίες μεταφοράς εμπορευμάτων, να μειώσει τη γραφειοκρατία και να αυξήσει τη διαφάνεια, περιορίζοντας παράλληλα τα κόστη μετακίνησης.

Μετά την κακοκαιρία «Daniel», λάβαμε σειρά αποφάσεων με στόχο τη διευκόλυνσή των πολιτών και των επαγγελματιών που επλήγησαν.

Στο πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων, υπογράψαμε συμβατική συμφωνία με τον ΟΣΕ, με αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησής του από τα 45 εκατ. ευρώ στα 75 εκατ. ευρώ και ειδικότερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, χρηματοδοτήσαμε τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, καθώς και τους μεμονωμένους μεταφορείς άγονων γραμμών, με έκτακτη ενίσχυση 18,3 εκ. ευρώ για την κάλυψη των αυξημένων εξόδων που δημιούργησαν οι τιμές των καυσίμων το 2022.

Πρόσφατα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης πτητικής ικανότητας του πρώτου υδροπλάνου. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε για την ανάπτυξη του δικτύου αδειοδοτημένων υδατοδρομίων στη χώρα.

Για τη Θεσσαλονίκη, εν όψει της έναρξης κατασκευής του έργου της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Flyover), αποφασίσαμε την έναρξη τριών υποστηρικτικών γραμμών Express, με 16 λεωφορεία, ενώ σε αμέσως επόμενη φάση θα προστεθούν 2 έως 3 γραμμές ακόμα. Επισπεύδουμε, επίσης, τις διαδικασίες για την πρόσληψη 150 οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Κλείνοντας, στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού, από την πρώτη ημέρα είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τομέα των Μεταφορών, εντός και εκτός Υπουργείου, με αυτοψίες και επιτόπου επισκέψεις, έτσι ώστε, ως πολιτική ηγεσία, να υπηρετούμε έμπρακτα τους πολίτες.»