Δυσοίνωνες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία παρουσίασε σήμερα η Capital Economics, η οποία δηλώνει με έμφαση ότι  ευρωπαϊκή οικονομία είναι αυτή που κινδυνεύει με βαθιά ύφεση μέσα στον επόμενο χρόνο, εξαιτίας των υπερβολικά υψηλών τιμών της ενέργειας, των αυξανόμενων επιτοκίων και της εξασθένησης της εξωτερικής ζήτησης.

Συνολικά για την παγκόσμια οικονομία, η βρετανική εταιρεία εκτιμά ότι ο συνδυασμός υψηλού πληθωρισμού και πιο επιθετικής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής θα προκαλέσει τελικά παγκόσμια ύφεση. Η επιδείνωση των συνθηκών έχει εξαπλωθεί παντού και πλέον προβλέπεται ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αναπτυχθεί μόλις κατά 1,7% το 2023, ρυθμός που ικανοποιεί τον ορισμό που δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην παγκόσμια ύφεση.

Επιπροσθέτως σημειώνει, ότι το κλίμα χειροτερεύει τόσο γρήγορα που ακόμη και αυτές οι προβλέψεις κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν περαιτέρω, εξαιτίας δύο σοβαρών κινδύνων.

Ο πρώτος είναι ότι μπορεί να χρειαστεί μία ακόμη πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής για να υποχωρήσει αρκετά η ζήτηση έτσι ώστε να υποχωρήσει ο πληθωρισμός.
Ο δεύτερος είναι τα υψηλότερα επιτόκια να προκαλέσουν προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα οποία στη συνέχεια θα μεταδοθούν στην πραγματική οικονομία.

Οι προβλέψεις για την Ευρώπη

Ειδικότερα για την Ευρωζώνη, τονίζεται ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών υποχωρεί συνεχώς. Τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πλήρως τις επιπτώσεις της εκτίναξης των ενεργειακών τιμών, ενώ οι ενεργοβόροι κλάδοι της βιομηχανίας χάνουν σε ανταγωνιστικότητα και κινδυνεύουν.

Παρά το γεγονός ότι αναμένουμε σημαντική ύφεση, σημειώνει η CE, εκτιμούμε ότι θα είναι πιο ήπια από αυτήν που προκάλεσε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η πανδημία και δεν θα διαρκέσει περισσότερο από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Αποδίδει την εκτίμηση αυτή στο γεγονός ότι η οικονομία της Ευρωζώνης εισέρχεται σε ύφεση με ισχυρή αγορά εργασίας και χαμηλή ανεργία και ενώ το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί, οι μισθοί θα ανέβουν.

Η ΕΚΤ θα ανησυχεί περισσότερο για τον δομικό πληθωρισμό που έφτασε σχεδόν στο 5% τον Σεπτέμβριο και δεδομένων των υποκείμενων πληθωριστικών πιέσεων, θα ενισχυθεί περαιτέρω πριν το τέλος του 2022. Η CE προβλέπει ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% έως το τέλος του έτους με το «τελικό» επιτόκιο να τοποθετείται γύρω στο 3% στα μέσα του 2023.

Οι προβλέψεις για τις ΗΠΑ

Οι προβλέψεις για τις ΗΠΑ, είναι λίγο καλύτερες καθώς αναμένεται ήπια ύφεση το 2023 μιας και οι επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων θα επηρεάσουν αρνητικά την κατανάλωση και τις επενδύσεις, κυρίως στα αστικά ακίνητα.

Η CE προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα υποχωρήσει ταχύτερα απ’ ότι πιστεύει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κι έτσι θα μπορούν να σημειωθούν οι πρώτες μειώσεις επιτοκίων από τα τέλη του 2023.