Η κυβέρνηση ενέκρινε επιστολή κοινής δέσμευσης μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίαςκαι του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Ρουμανίας σε σχέση με μια μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή δεύτερης γέφυρας στο Δούναβη στην πόλη Ρούσε, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Τα δύο υπουργεία βρίσκονται στη διαδικασία εκπόνησης κοινής μελέτης σκοπιμότητας για τη γέφυρα.Προβλέπεται επίσης ότι οι δύο υπουργοί Μεταφορών θα υπογράψουν επιστολή κοινής δέσμευσης για την υλοποίηση της προβλεπόμενης μελέτης εάν το έργο εγκριθεί για χρηματοδότηση.