Οριακή αύξηση πωλήσεωνλόγω του πληθωρισμού αλλά και καθαρές ζημιές 2,4 εκατ. ευρώ -από κέρδη 30,728 εκατ. ευρώ το 2021- εμφάνισε το 2022 η ελληνική θυγατρική του βελγο-ολλανδικού ομίλου Ahold Delhaize, ΑΒ Βασιλόπουλος

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, ο τζίρος της ανήλθε πέρυσι στα 1,981 δισ. ευρώ από 1,966 δισ. ευρώ το 2021. Η ανάπτυξη του 0,76% ήταν πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς. Τα λειτουργικά της κέρδη έπεσαν στα 20,143 εκατ. ευρώ από 66,727 εκατ. ευρώ το 2021 ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,098 εκατ. ευρώ από κέρδη 42,972 εκατ. ευρώ. 

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκε νέα σημαντική μείωση στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, το οποίο ήταν 13.896 άτομα από 14.774 που ήταν το 2021. Στο τέλος της χρήσης, το δίκτυο πωλήσεών της αριθμούσε 632 καταστήματα. Τα 318 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 300 ανήκαν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising) και 14 καταστήματα ήταν χονδρικής πώλησης.