Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 8.628.443,95 ευρώ κατέβαλε τη Μεγάλη Τρίτη ο ΕΛΓΑ.

Οι δικαιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι ήταν 5.978.

Η πληρωμή αφορά κυρίως αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το 2018.

Διευκρινίζεται ότι καταβάλλεται το 70% των αντίστοιχων αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου.