10.753 εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία κατά τις ημέρες Τρίτη 10 και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, ενώ τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου θα πληροφορηθούν με SMS σχετικά με τη σχολική μονάδα στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν. 

Οι προσλήψεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Όπως έχει ανακοινωθεί από το αρμόδιο υπουργείο, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023-2024:

(α) 4.977 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 3.128 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023-2024:

(α) 1.278 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 1.276 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 91 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Ακόμα, να σημειωθεί ότι τρεις προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ86 διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία κατά τις ίδιες μέρες που αναφέρονται και παραπάνω. 

Τέλος, στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.