Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο ««Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας», που ετέθη την Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση, συμπεριλαμβάνεται και διάταξη για την κατάργηση του ακαταδίωκτου των τραπεζιτών.

Οπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης, όλα τα κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών εγκλημάτων, όπως απιστία και απάτη, διώκονται πλέον αυτεπαγγέλτως, δηλαδή δεν απαιτείται η υποβολή έγκλησης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Το νέο μέτρο θα ισχύει τόσο για τα στελέχη των τραπεζών όσο και για τους υπαλλήλους τους. Συγκεκριμένα στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη ρύθμιση αναφέρεται ότι «αποκαθίσταται η δογματική βάση του ποινικού συστήματος ώστε όλα τα κακουργήματα, όπως και αυτά που έχουν οικονομικό αντικείμενο (απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, απιστία), να διώκονται αυτεπάγγελτα». Μια ρύθμιση ορθή και δικονομικά επιβεβλημένη.