Άνοδο παρουσίασαν οι ταχυμεταφορές μέσω της θυγατρικής ΕΛΤΑ Courier και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε αντίθεση με την αλληλογραφία η οποία  έχει μείωση των εσόδων.

Η αιτία είναι ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες και ιδιώτες στρέφονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Τα ΕΛΤΑ έχουν εξαγγείλει ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, με έμφαση στη ψηφιοποίηση και δράσεις, όπως ο «Ψηφιακός Ταχυδρόμος», οι «Έξυπνες Θυρίδες» και το Smart Queuing (προκαθορισμένο ραντεβού για εξυπηρέτηση από ταχυδρομικό κατάστημα).

Σε επίπεδο τελικού οικονομικού αποτελέσματος, τα ΕΛΤΑ πέρασαν σε ζημιές, καθώς εκτός από τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 19 εκατ. ευρώ, ο οργανισμός επιβαρύνθηκε κατά 112,2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού.

Συνοπτικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΤΑ ανήλθε πέρσι στα 299,5 εκατ. ευρώ έναντι 318,4 εκατ. ευρώ το 2020 και ο κύκλος εργασιών της μητρικής στα 244,3 εκατ. ευρώ έναντι 266,4 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα κυριότερα έσοδα ανά υπηρεσία διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Οι ταχυμεταφορές απέφεραν έσοδα 57,8 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ το 2020.

– Τα δέματα απέφεραν έσοδα 15,9 εκατ. ευρώ, έναντι 15,3 εκατ. το 2020.

– Τα χρηματοοικονομικά απέφεραν έσοδα 38,1 εκατ. ευρώ, έναντι 34,9 εκατ. ευρώ το 2020.

– Η αλληλογραφία απέφερε έσοδα 114,2 εκατ. ευρώ, έναντι 130,5 εκατ. ευρώ το 2020.

– Η ηλεκτρική ενέργεια απέφερε έσοδα 38,2 εκατ. ευρώ, έναντι 42,6 εκατ. ευρώ το 2020.

– Η Καθολική Υπηρεσία απέφερε έσοδα 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι 32,1 εκατ. ευρώ το 2020.

Ο αντίκτυπος της εθελούσιας εξόδου στα οικονομικά αποτελέσματα

Σύμφωνα τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, η επιδείνωση του τελικού οικονομικού αποτελέσματος οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση 112,2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού 2.000 εργαζομένων.

Σε επίπεδο τελικού οικονομικού αποτελέσματος, ο όμιλος των ΕΛΤΑ παρουσίασε πέρσι ζημιές μετά από φόρους 131,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 7,5 εκατ. ευρώ το 2020, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να καταστούν αρνητικά κατά 76,73 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος, ο όμιλος παρουσίασε προσαρμοσμένα κέρδη (adjusted Εbitda) 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,76 εκατ. ευρώ το 2020 και η μητρική εταιρεία προσαρμοσμένα κέρδη 7,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6,49 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα προηγούμενα χρόνια είχαν εισρεύσει στα ΕΛΤΑ 180 εκατ. ευρώ από την Καθολική Υπηρεσία και 100 εκατ. από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΗΓΗ: capital.gr