Υλοποιεί τις δεσμεύσεις του ο πρωθυπουργός

139

Mε το διυπουργικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας υλοποιούνται δεσμεύσεις της Κυβέρνησης με επίκεντρο τον άνθρωπο, διορθώνονται στρεβλώσεις του παρελθόντος και απενεργοποιούνται νάρκες που άφησε στο δρόμο η προηγούμενη κυβέρνηση.

Ανάμεσα στα άλλα, ανοίγει ο δρόμος για να γίνει πράξη η δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διανομή φαρμάκων στους βαριά πάσχοντες στα σπίτια, στο χώρο νοσηλείας ή τα φαρμακεία της γειτονιάς τους. Ανοίγει, παράλληλα, ο δρόμος για την ψηφιακή έκδοση συντάξεων, ώστε να επισπευσθεί η απονομή τους, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το επιτόκιο για οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία από το 5% στο 3%. Αντιμετωπίζεται, επίσης, η αδυναμία λήψης αποφάσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους, που προκλήθηκε από τη θέσπιση της απλής αναλογικής στην ανάδειξη των μελών των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων. Υπάρχουν επίσης διατάξεις για το πανεπιστημιακό άσυλο που κατοχυρώνουν και προστατεύουν την ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Στις διατάξεις του διυπουργικού νομοσχεδίου που αντιμετωπίζουν στρεβλώσεις και απενεργοποιούν νάρκες του παρελθόντος εντάσσονται πρωτίστως εκείνες που ενισχύουν την κυβερνησιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας. Θεσπίζεται, για το σκοπό αυτό, δυνατότητα σύμπραξης δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων στις οποίες περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η παράταξη του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Εξασφαλίζεται πλειοψηφία του δημάρχου και του περιφερειάρχη στην επιτροπή οικονομικών και σε όλα τα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμου. Αναπροσαρμόζεται ο τρόπος ψήφισης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών, έτσι ώστε να καταλήγει -σε περίπτωση αδιεξόδου- στην επιλογή της εισήγησης που έχει κάνει η οικονομική επιτροπή. Κάθε Περιφέρεια, σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, προσλαμβάνει έναν εξειδικευμένο ειδικό σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας, ο οποίος θα είναι σε διαρκή συνεργασία με την κεντρική κρατική δομή. Μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και των αντιδημάρχων σε 1 έτος, ενώ δίνεται η δυνατότητα αιτιολογημένης αντικατάστασής τους μετά τη πάροδο 6 μηνών. Με τις ρυθμίσεις αυτές, αφενός αίρονται οι αδυναμίες που επέφερε η εφαρμογή της απλής αναλογικής και αφετέρου διατηρείται ισχυρός ο ρόλος των Δημοτικών και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Λίγες αρμοδιότητες μεταφέρονται στις Επιτροπές, ενώ στην πράξη τα Συμβούλια αναβαθμίζονται καθώς απαλλάσσονται από καταχρηστικές αντιπαραθέσεις. Για τη σύνταξη των διατάξεων αυτών έγινε σε βάθος διάλογος. με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και περισσότερους από 70 εκλεγμένους δημάρχους και Περιφερειάρχες.

Μια σειρά διατάξεις του τρίτου κατά σειρά νομοσχεδίου που κατέθεσε η Κυβέρνηση έχουν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ιδίως των συμπολιτών μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνεται πρωτίστως η διανομή φαρμάκων σε βαριά νοσούντες στο χώρο της νοσηλείας τους ή τα φαρμακεία της γειτονιάς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Στην ίδια κατεύθυνση, της καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, κινούνται και οι διατάξεις που δημιουργούν το πλαίσιο για την ψηφιακή έκδοση συντάξεων, καθώς περιορίζουν τη γραφειοκρατία και μειώνουν δραστικά το σημερινό χρόνο αναμονής. Επιπλέον μειώνεται το επιτόκιο για οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία από το 5% στο 3%, όπως ήδη έχει γίνει με το νόμο που βελτιώνει τη ρύθμιση για τις 120 για τις οφειλές προς την εφορία.

Μείζονος σημασίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη είναι οι διατάξεις που στηρίζουν τη δημιουργία πραγματικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και της οικονομίας της χώρας. Πρόκειται για μια σειρά διατάξεις που απλοποιούν διαδικασίες και εισάγουν πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στην αντιμετώπιση στρεβλώσεων και αδυναμιών του παρελθόντος αποβλέπουν και οι διατάξεις που ενισχύουν το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Στόχος είναι να διασφαλιστούν σταδιακά επαρκή έσοδα για τις δράσεις Πολιτισμού, αλλά και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, προκειμένου να παρέχονται περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους, με άμεσο βήμα τη λειτουργία των αναψυκτηρίων που παραμένουν κλειστά ακόμη και σήμερα.

Με το νομοσχέδιο αυτό υλοποιείται και η προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της, του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη για την αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νέες διατάξεις για το άσυλο υπογραμμίζουν ότι «κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας». Τονίζεται, επίσης ότι «η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει».

Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr