Συνεχίζεται τη πρόγραμμα στήριξης των ρητινεργατών των πυρόπληκτων περιοχών και σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος 

θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 172 άτομα ειδικότητας ρητινεργατών, καθώς και 3 άτομα ειδικότητας δασολόγων, 3 άτομα ειδικότητας δασοπόνου και 3 άτομα ειδικότητας διοικητικού-οικονομικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου σε συνέχεια της δημοσίευσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19895/2-3-2022 κοινής υπουργικής απόφασης

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας’ (Β’ 956)» (ΦΕΚ Β’ 6230/07.12.2023)», εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1277154/28-12-2022 δημόσια πρόσκληση από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), για τον β’ κύκλο ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης άνεργων ρητινεργατών και πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση και βάσει του επικαιροποιημένου σχεδιασμού που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους δικαιούχους ρητινοκαλλιεργητές και τις οικείες δασικές υπηρεσίες των πυρόπληκτων περιοχών,

κατά τον β’ κύκλο πρόσληψης θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 172 άτομα ειδικότητας ρητινεργατών, καθώς και 3 άτομα ειδικότητας δασολόγων,

3 άτομα ειδικότητας δασοπόνου και 3 άτομα ειδικότητας διοικητικού-οικονομικού για την υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος.

Οι τοποθετήσεις των προσληφθέντων θα γίνουν στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στα δασαρχεία Λίμνης-Ιστιαίας και Μεγάρων αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα διαρθρώνεται σε έξι κύκλους, με κατανομή που προέκυψε από την αρχική συνεργασία με τους ρητινοκαλλιεργητές και τα δασαρχεία,

ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους ρητινοκαλλιεργητές να ενταχθούν και σε επόμενους κύκλους – πέραν του πρώτου,

ώστε να έχουν την ευχέρεια να εργαστούν στα εκτεταμένα έργα που υλοποιούνται και σχετικές εργολαβίες στα δάση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί όλη αυτή την περίοδο με τους ρητινοκαλλιεργητές, αλλά και με τα δασαρχεία,

μετά τον πρώτο κύκλο ξεκίνησε η διαδικασία επικαιροποίησης του σχεδιασμού και της κατανομής, καθώς αυξήθηκε -εν τέλει- η ζήτηση για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα.

Έτσι, ο σχεδιασμός, πάντα σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των δικαιούχων, επικαιροποιήθηκε, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 29 Δεκεμβρίου 2022 και προβλέπεται στις αρχές Φεβρουαρίου να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης των δικαιούχων στο εν λόγω πρόγραμμα.

Παράλληλα, προγραμματίζεται το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του τρίτου και τέταρτου κύκλου προσλήψεων εντός του έτους 2023,

σύμφωνα με τον σχεδιασμό και σε στενή συνεργασία με τους ρητινοκαλλιεργητές που δεν έχουν εκδηλώσει -προς το παρόν-ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά και βάσει των αναγκών απασχόλησής τους.

Το πλέγμα στήριξης των ρητινοκαλλιεργητών των πυρόπληκτων περιοχών της Β. Εύβοιας και των Μεγάρων που άρχισε να υλοποιείται αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021,

συνεχίζεται με την υλοποίηση όλων των δράσεων, σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν από την Κυβέρνηση, στο πλαίσιο στήριξης και ανασυγκρότησης των περιοχών αυτών.