Ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ανάλυση της επαγγελματικής προέλευσης των βουλευτών, η οποία δείχνει πως αν υπήρχε «κόμμα των δικηγόρων», θα ήταν το ισχυρότερο με 83 έδρες. Στα υπόλοιπα επαγγέλματα η σειρά έχει ως εξής: γιατροί όλων των ειδικοτήτων 40, 
οικονομολόγοι 22, δημοσιογράφοι 17, πολιτικοί μηχανικοί 16, πανεπιστημιακοί 16. Αν όμως ενοποιήσουμε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών σε μια ενιαία κατηγορία, τότε απαριθμεί 34 μέλη και κατατάσσεται τρίτη πολυπληθέστερη ομάδα.