Κατακόρυφη αύξηση κατά 2,318 δισ. ευρώ σημείωσαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον περασμένο Μάρτιο, μετά από τη «βουτιά» του 1,456 δισ. ευρώ που είχαν κάνει τον Φεβρουάριο 2023.

Οι συνολικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στο τέλος Μαρτίου ήταν 185,530 δισ. ευρώ (από 182,798 δισ. ευρώ ένα μήνα νωρίτερα), με τις καταθέσεις των επιχειρήσεων να ανέρχονται σε 44,626 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση μέσα σε ένα μήνα κατά 1,581 δισ. ευρώ, ενώ των νοικοκυριών διαμορφώθηκαν σε 140,904 δισ. ευρώ με αύξηση 738 εκατ. ευρώ το Μάρτιο.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 4,4% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 1,619 δισ. ευρώ, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 580 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

*Το Μάρτιο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 5,1% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,172 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

*Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάρτιο του 2023, ήταν θετική κατά 1,181 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 150 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 10,2% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 10,6% από 9,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1,266 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 90 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 6,8% από 10,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 85 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 240 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

*Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 60 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,2%, από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

*Αρνητική κατά 69 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 103 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,5%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι Καταθέσεις

*H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 2,979 δισ. ευρώ, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,090 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2023.

*Αύξηση κατά 661 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 366 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,2% από -2,1% τον προηγούμενο μήνα.

*Αύξηση κατά 2,318 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 1,456 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

*Αύξηση κατά 1,581 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1,255 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 7,2% από 0,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2,180 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1,425 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 600 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 171 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

*Αύξηση κατά 738 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 202 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,6% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα.