Τρόπους στήριξης των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανταμοιβής, που αφορά στο πάγωμα της αύξησης των euribor, αναζητούν οι τράπεζες.

Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 20 δισ. ευρώ δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το ζήτημα της σταθεροποίησης των ελαφρώς καθυστερημένων δανείων χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων δεν διαφαίνεται να ανακόπτεται μέχρι και τον Σεπτέμβριο, με δεδομένο ότι θα συνεχίσει ο πληθωρισμός της ευρωζώνης να παραμένει ανθεκτικός.