Φέτος το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», με συνολικό προϋπολογισμό 25.694.539 ευρώ, θα χορηγήσει επιταγές έως και 400 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους.

Τα βασικά σημεία του προγράμματος είναι η αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ, η αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους, η θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ επιχορήγηση, όπως συνταξιούχοι όλων των Ταμείων, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα και ο διπλασιασμός της επιχορήγησης για συμπολίτες μας ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ.