«Στο υπουργείο Τουρισμού συνεχίζουμε την κυβερνητική προσπάθεια για έμπρακτη και στοχευμένη στήριξη των Ελλήνων πολιτών, πιστοί στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Προχωρούμε φέτος στον επανασχεδιασμό του προγράμματος "Τουρισμός για Όλους", με κοινωνικά χαρακτηριστικά, βελτιώνοντάς το προς όφελος των δικαιούχων του, άλλα και του ελληνικού τουρισμού συνολικά», δήλωσε η υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη, με αφορμή την κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Παρασκευή, η υφυπουργός υπέγραψε την ΚΥΑ μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θανάση Πετραλιά, και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου

«Προχωράμε στην ένταξη νέων κατηγοριών με αυξημένα ποσά επιχορήγησης»

Όπως τονίζει στη δήλωσή της η κ. Ράπτη, με την άυλη χρεωστική κάρτα που χορηγεί το πρόγραμμα, το υπουργείο διευκολύνει, τόσο τους δικαιούχους που θα μπορούν να την εξαργυρώσουν μέχρι και τις 31.12.2024, όσο και τους Έλληνες ξενοδόχους που πληρώνονται άμεσα.

«Τέλος, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, παρέχουμε για πρώτη φορά ειδική μέριμνα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και προχωράμε στην ένταξη νέων κατηγοριών με αυξημένα ποσά επιχορήγησης για εξαργύρωση» σημειώνει η υφυπουργός.

Σε χρονικό διάστημα που ακολουθεί από την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης, θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των αιτήσεων και θα προσκληθούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Τουρισμού και στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το 2024, με συνολικό προϋπολογισμό 25.694.539,89 ευρώ και λήξη μέχρι 31.12.2024.

Τι εμπεριέχει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024»

Με επικαιροποιημένο σχεδιασμό, το πρόγραμμα έχει καινούργια χαρακτηριστικά και ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια.

   - αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023,

   - αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους,

   - θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ επιχορήγηση: συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,

   - διπλασιασμό της επιχορήγησης για συμπολίτες μας ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ.

   Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής:

   ∙ Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια,

   ∙ Ποσό ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

   - άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,

   - έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

   - συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

   ∙ ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο άρθρο 5 διαδικασία.

   ∙ Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

   ∙ Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.