Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης δικαίωσε δύο άτομα που προσέφυγαν κατά τράπεζας ύστερα από απάτη σε βάρος τους με τη μέθοδο του phising.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ, οι δύο πελάτες προσέφυγαν στο δικαστήριο κατά της τράπεζας, καταγγέλλοντας πως δεν έκανε αρκετά για να να διασφαλιστούν οι συναλλαγές τους.

Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ τους καθώς έκρινε πως πράγματι ο τραπεζικός όμιλος έφερε ευθύνη για την απώλεια των ποσών, καθώς η ενημέρωση προς τους συναλλασσομένους δεν είναι πλήρης, τα μέτρα ασφαλείας δεν ήταν επαρκή για την προστασία τους και δεν έχει αναπτυχθεί δικλείδες που θα προστατεύσουν τους πελάτες από ασυνήθιστες συναλλαγές.

Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ένας από τους μηνυτές. «Για κάθε καταθέτη, πρέπει η τράπεζα να εντοπίζει ασυνήθιστες συναλλαγές» και έφερε ως παράδειγμα τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν έχει κάνει ποτέ έμβασμα, θα πρέπει να κινείται κάποια διαδικασία όταν το κάνει.

Σε κάθε έναν από τους δύο πελάτες, επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 3.000 ευρώ αλλά και ένα μικρό ποσό για ηθική βλάβη.