Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού, «τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 εκδόθηκε η 327/2023 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών τουΣυμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απέρριψε αμετάκλητα το αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων περί αναστολής εκτέλεσης της με αρ. 388268/11.8.2023 απόφασης της υπουργού Πολιτισμού, που ανακάλεσε την παραχώρηση προς τον ΣΕΑ του ακινήτου της οδού Ερμού 134-136. Η αυτόβουλη συμμόρφωση του ΣΕΑ προς την άμεσα εκτελεστή δικαστική κρίση, στην οποία ο ίδιος προσέφυγε, συνιστά ενέργεια υποχρεωτική εκ του Συντάγματος».

Από την πλευρά του ο ΣΕΑ δηλώνει ότι, αν και «η Επιτροπή Αναστολών του Ε’ Τμήματος δεν έκρινε επί της ουσίας της υπόθεσης, αλλά επί του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας που υπέβαλε ο Σύλλογός μας, επικαλούμενος την ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί από την άμεση έξωσή του», μέχρι τις 3/11/2023 (ημερομηνία που έχει ταχθεί εγγράφως από το υπουργείο) θα έχει συμμορφωθεί και θα έχει μετακομίσει σε άλλο κτίριο.