Στην τελική ευθεία το νομοσχέδιο Αυγενάκη – Νέα εποχή στον αθλητισμό

114
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας (14/9, 11:00) η ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών φορέων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία άρχισε σήμερα (11/9) η συζήτηση επί του αθλητικού νομοσχεδίου.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας (14/9) θα ακολουθήσει η επί των άρθρων συζήτηση του σχεδίου νόμου, επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ η β΄ ανάγνωση και η τελική έγκριση του νομοσχεδίου από την Επιτροπή μετατέθηκε για την Τετάρτη 16/9, με φυσική παρουσία των βουλευτών.

Διαβάστε:

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις», θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Tι προβλέπει το νομοσχέδιο

1)Κωλύματα – Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων.

Στο Μέρος Α΄ του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στα άρθρα 1-7, τίθεται ένα καινοτόμο πλαίσιο, σχετικά με τη λειτουργία των αθλητικών φορέων (Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Σωματείων), αλλά και τις αρχαιρεσίες τους. Συνοπτικά, στο Μέρος Α΄ ρυθμίζονται τα εξής:

 • Με το άρθρο 1 ρυθμίζονται τα κωλύματα συμμετοχής σε αθλητικό φορέα.
 • Στην παρ. 3 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα και να μετέχει στο Δ.Σ., καθώς και σε καταστατικά όργανα Ένωσης/Ομοσπονδίας, αν ως αθλητής έχει κατακτήσει 1η ως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ως αναγνώριση της προσφοράς των εν λόγω υψηλού επιπέδου αθλητών στον αθλητισμό, οι οποίοι λόγω της αυξημένης και εξειδικευμένης εμπειρίας τους μπορούν να εισφέρουν τα μέγιστα και στις διοικήσεις των αθλητικών φορέων. Επιπλέον, καθορίζεται επακριβώς το διάστημα, μετά την πάροδο του οποίου λογίζεται κάποιος ως «μη εν ενεργεία προπονητής» στους δύο μήνες από την κατάθεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 • Στην παρ. 4 προστίθεται και το άθλημα της γυμναστικής στον κατάλογο των αθλημάτων, στα οποία κριτές αγώνων μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της γυμναστικής, λόγω του μεγάλου αριθμού κριτών που απασχολούνται ανά αγώνισμα.  Ισχύει άλλωστε η αρχή της ουδετερότητας, σύμφωνα με την οποία ένας κριτής δεν επιτρέπεται να κρίνει αθλητές του σωματείου του οποίου είναι μέλος και από το οποίο προέρχεται, όπως ακριβώς στην παγκόσμια ομοσπονδία ένας κριτής δεν επιτρέπεται να κρίνει αθλητή της χώρας του.
 • Στην παρ. 6 εντάσσονται τα αθλήματα της αντισφαίρισης και τοιχοσφαίρισης στην εξαίρεση, κατά την οποία δύνανται οι αθλητές να εγγράφονται ως μέλη σε σωματεία και να μετέχουν στα όργανα του αθλητικού σωματείου, της ένωσης ή της ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Ικανοποιείται κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα διαχρονικό αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας (Ε.Φ.Ο.Α.).
 • Στην παρ. 7 θεσπίζεται κώλυμα για εμπόρους, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών ή ηλεκτρονικών μερών οχημάτων στη διοίκηση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων νομικών προσώπων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς η συμμετοχή τους  θα δημιουργούσε νόθευση του ανταγωνισμού και προϋποθέσεις για χειραγώγηση αγώνων.
 • Στο άρθρο 2 επέρχονται κομβικές αλλαγές στις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων.
 • Με την παρ. 1 επαναφέρεται η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία όλα τα θέματα που αφορούν στις αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του σωματείου και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο από το οικείο καταστατικό του αθλητικού σωματείου.
 • Στην παρ. 2 απαγορεύεται ρητά η δια πληρεξουσίου συμμετοχή. Κάθε μέλος συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο.
 • Με την παρ. 3 προβλέπεται η κατάρτιση και δημοσίευση από το Δ.Σ. ενός καταλόγου με τα μέλη του αθλητικού σωματείου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου δέκα ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα κάθε μέλους του σωματείου να προβάλει αντιρρήσεις και να προσφεύγει και ενώπιον του Δ.Σ. κατά του ως άνω καταλόγου, ο οποίος τροποποιείται αναλόγως, σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές.
 • Στην παρ. 4 προς διασφάλιση του αδιαβλήτου των διαδικασιών των αρχαιρεσιών, ορίζεται ότι της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής προΐσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος.
 • Στην παρ. 5 οι εκλογές για ΔΣ διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από δύο επιμέρους τμήματα: Στο πρώτο τμήμα οι υποψήφιοι πρόεδροι και στο δεύτερο τμήμα τα υποψήφια μέλη. Ο εκλογέας σταυροδοτεί τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφια μέλη μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων. Έτσι, επιτυγχάνεται ένα «σύστημα ενισχυμένης αναλογικής» και με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται φαινόμενα δυσλειτουργίας και αδυναμίας λήψης αποφάσεων που παρατηρούνται σε συστήματα «απλής αναλογικής».
 • Με την παρ. 6 καθορίζεται ο τρόπος εκλογής του αντιπρόεδρου, του γραμματέα και του ταμία του Δ.Σ.. Ειδικότερα, οι ανωτέρω εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων , κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.
 • Με το άρθρο 3, επέρχονται αλλαγές στις διαδικασίες χορήγησης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης στα Σωματεία.
 • Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 περιορίζεται το περιεχόμενο της απαιτούμενης από τον νόμο βεβαίωσης της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας στην πιστοποίηση μόνον της εγγραφής του σωματείου ως μέλους τους και δεν απαιτείται πλέον στη βεβαίωση αυτή να πιστοποιείται η συγκέντρωση και των λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα καταστατικά τους. Επιπλέον, προκειμένου να αποφεύγονται παρελκυστικές συμπεριφορές εκ μέρους των ομοσπονδιών, οι οποίες κάποιες φορές κωλυσιεργούν και αρνούνται να χορηγήσουν τις σχετικές βεβαιώσεις, προβλέπεται μία διαδικασία τεκμαιρόμενης έκδοσης της βεβαίωσης. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την υποβολή και καταχώριση της σχετικής αιτήσεως στο πρωτόκολλο της ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαίωσης ή αιτιολογημένης αρνητικής απάντησης επί της αιτήσεως.
 • Στην παρ. 1Α, παρέχεται η δυνατότητα σε ένα αθλητικό σωματείο, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, να μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της απώλειας των επιβραβεύσεων των διακριθέντων σε αγώνες αθλητών, που προκαλούνταν λόγω της μη συμμετοχής σε αγωνιστικές δραστηριότητες του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση ή αθλητών που ανήκουν σε τέτοια σωματεία. Αν μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να μετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις του αντίστοιχου κατά περίπτωση αθλητικού φορέα. Ταυτόχρονα, δίδεται η δυνατότητα στα αθλητικά σωματεία που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της αναγνώρισης το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του και προβλέπεται ότι, αν δεν λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός της διετίας, επέρχονται και για τα σωματεία αυτά οι έννομες συνέπειες της αυτοδίκαιης διαγραφής τους από το οικείο μητρώο μελών και της αδυναμίας συμμετοχής εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.
 • Στην παρ. 4 τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Ειδικά για αυτήν την περίπτωση, η ισχύς αρχίζει έξι μήνες μετά την δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου να δοθεί χρόνος στα μη αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία να λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων.
 • Με το άρθρο 5, στην παρ. 1 ορίζεται ότι στη Γ.Σ. της Ένωσης συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση από έναν αντιπρόσωπο, τακτικό μέλος του Δ.Σ., ο οποίος, για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας, ορίζεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου και όχι της γενικής συνέλευσης.  Επιπλέον, ορίζεται ότι κάθε σωματείο της ένωσης διαθέτει μία μόνον ψήφο στη γενική συνέλευση και ο αντιπρόσωπος του συμμετέχει και ψηφίζει αυτοπροσώπως. Ρητά προβλέπεται ότι απαγορεύεται η δια πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία σε γενική συνέλευση αθλητικής ένωσης.
 • Στις παρ. 2 , ο εκλογικός κατάλογος για τις Ενώσεις, περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο Σωματεία που έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 142 του ν.4714/2020 και κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα και  αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα με όσους τουλάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές. Ως επίσημες αθλητικές διοργανώσεις ορίζονται όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ένωσης, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή στις αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Εξαίρεση στον κανόνα της αποδεδειγμένης συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις εισάγεται στην περίπτωση σωματείου που αποβλήθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της ένωσης, η οποία προσβλήθηκε με προσφυγή ασκηθείσα σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 101 Α.Κ., εφόσον οι προσφυγές αυτές έγιναν τελεσιδίκως δεκτές έως και την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων. Πρόκειται για ρηξικέλευθη διάταξη καθώς εξαλείφεται το φαινομένο των σωματείων «σφραγίδων», δηλ. σωματείων-«φαντασμάτων», τα οποία ενώ δεν είχαν καμία αγωνιστική δραστηριότητα, παρόλα αυτά ως τώρα ψήφιζαν κανονικά στις εκλογές, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται σε αρκετές περιπτώσεις το εκλογικό αποτέλεσμα. Σκοπός με τη διάταξη αυτή είναι να αναδεικνύονται διοικήσεις από μέλη που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό και γνωρίζουν τις πραγματικές του ανάγκες.
 • Στην παρ. 3, τροποποιείται το ισχύον σύστημα έγκρισης και οριστικοποίησης των εκλογικών καταλόγων των ενώσεων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται η πρόσκληση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη γενική συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων. Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες προτού διεξαχθεί η γενική συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της εγκρίσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αναμορφώνει τον υποβληθέντα κατάλογο στο μέτρο που αυτός δεν συμφωνεί με το τηρούμενο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών  σωματείων.
 • Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της ένωσης, το οποίο έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου.
 • Σύμφωνα με την παρ. 5, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη γενική συνέλευση
 • Στην παρ. 6 καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες εκπίπτουν του αξιώματός τους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ένωσης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπουν την εγγραφή αθλητικού σωματείου στον εκλογικό κατάλογο και τη συμμετοχή του με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση, ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες, κατά παράβαση των οριζόμενων στο παρόν άρθρο, με αποτέλεσμα από τις αρχαιρεσίες, στις οποίες συμμετείχε το σωματείο αυτό, να επανεκλεγούν ως μέλη καταστατικού οργάνου της ένωσης, τα μέλη αυτά εκπίπτουν του αξιώματός τους με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999.
 • Με το άρθρο 6, παρ.1 προβλέπεται ότι ειδικά το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών. Η εν λόγω ειδική πρόβλεψη κρίνεται αναγκαία προς αποφυγή παρερμηνειών, δεδομένου ότι η διεξαγωγή των  Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών δεν συμπίπτει χρονικά με την διεξαγωγή των Ολυμπιακών ή   Παραολυμπιακών Αγώνων.
 • καταργείται η παρ. 4 , με την οποία προβλεπόταν η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου της ΓΓΑ, που εκλέγεται στο Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας, ως πρόεδρος, γενικός γραμματέας ή ταμίας, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή, σε υπηρεσία αθλητικού φορέα που εποπτεύεται από τη Γ.Γ.Α. και έχει τη μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.
 • Στην παρ. 6 προστίθεται ότι στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. των Ομοσπονδιών καλείται να συμμετάσχει και ένας εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών ανά καλλιεργούμενο άθλημα από την Ομοσπονδία, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έτσι γίνεται ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της συμμετοχής των αθλητών και των αθλητριών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων για ζητήματα που τους αφορούν άμεσα, ικανοποιώντας ταυτόχρονα ένα πάγιο αίτημα των πρωταγωνιστών του αθλητικού γίγνεσθαι.
 • Στο άρθρο 7 ρυθμίζονται οι Γενικές Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών.
 • Στην παρ. 1 ορίζεται ότι στη γενική συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων – μελών της. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση από έναν αντιπρόσωπο, έχει μία ψήφο και απαγορεύεται η δια πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία
 • Στην παρ. 2, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων.
 • Στην παρ. 3, ρυθμίζεται η διαδικασία εκλογής, στις περιπτώσεις που υφίστανται υποκείμενες αθλητικές ενώσεις, οπότε και παρέχεται η δυνατότητα στη γενική συνέλευση να αποφασίσει την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ταυτόχρονα και αποκλειστικά στις έδρες των ενώσεων. Επίσης ρυθμίζεται η λειτουργία κεντρικής εφορευτικής επιτροπής με σκοπό τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από τις κατά τόπους ενώσεις και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών. Επιπρόσθετα, κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις έδρες των ενώσεων μπορούν να παρίστανται και να παρακολουθούν τη διαδικασία εκπρόσωποι των υποψηφίων ως παρατηρητές.
 • Στην παρ. 4 γίνεται αναφορά στην εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με την οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι καταστατικές διατάξεις των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.
 • Με την παρ. 5 ορίζεται ότι το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, στη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ομοσπονδίας. Επίσης, προβλέπεται η ακυρότητα των διατάξεων καταστατικών αθλητικών ομοσπονδιών, που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους ανωνύμων εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.
 • Τέλος, με την παρ. 6 αναφορικά με τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της γενικής συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος, όπως προβλέπεται και μέχρι σήμερα. Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρείται ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ως προς τον οποίο ο νόμος κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης και στην περίπτωση της Ε.Π.Ο.

2) Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες

Στο Μέρος Β΄ του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στα άρθρα 8 και 9 λύνονται προβλήματα που αποτελούσαν για χρόνια τροχοπέδη στον χώρο του Παραολυμπιακού αθλητισμού. Οι προτεινόμενες διατάξεις αγκαλιάστηκαν από το σύνολο του Παραολυμπιακού κινήματος.

 • Με το άρθρο 8, που τροποποιεί το άρθρο 29 του ν. 2725/1999, επιδιώκεται η δικαιότερη και σύμφωνη με τις αρχές του αθλητισμού εκπροσώπηση στην ενδεκαμελή ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής των επιμέρους φορέων, ήτοι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.), της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και των Παραολυμπιονικών.
 • Ειδικότερα, μειώνεται ο αριθμός των μελών της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. (πέντε μέλη), που θα μετέχουν στη διοίκηση της ολομέλειας της Ε.Π.Ε, καθώς η προγενέστερη αυξημένη εκπροσώπηση (οκτώ από τα έντεκα μέλη) ουσιαστικά καταργούσε τον ανεξάρτητο ρόλο των δύο φορέων. Παράλληλα, αυξάνεται η εκπροσώπηση των ενεργών αθλητών – Παραολυμπιονικών (τρεις), επαναφέροντας ουσιαστικά την επιτυχή μακροχρόνια σύνδεση της Ε.Π.Ε. με την ενεργή παραολυμπιακή ομάδα, μέσω της οποίας ενδυναμώνεται η φωνή των αθλητών στην Ε.Π.Ε. Την ολομέλεια συμπληρώνουν ένας εκπρόσωπος της Ο.Σ.Ε.Κ.Α., ένας εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας ΑμεΑ και μία προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του αθλητισμού.
 • Επιπλέον, προστίθεται η παρ 3Α στο άρθρο 29 του ν. 2725/1999, με την οποία η σύσταση Ομοσπονδίας για το άθλημα του Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων (ατόμων με ακρωτηριασμό ή εγγενή ανωμαλία ενός εκ των δύο κάτω άκρων) θα απαιτεί αποφάσεις τριών (3) σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η εν λόγω τροποποίηση προσφέρει υπόσταση, πόρους και τη δυνατότητα αποτελεσματικής ανάπτυξης του αθλήματος από την οικεία Ομοσπονδία, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στην πολιτεία να παρακολουθεί από κοντά την πορεία του αθλήματος και τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας. Τέλος, στο ίδιο άρθρο προστίθεται παρ. 12 με την οποία, εισάγεται κώλυμα ταυτόχρονης συμμετοχής στην ολομέλεια της Διοίκησης και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και σε Διοικητικό Συμβούλιο ή σε άλλο καταστατικό όργανο της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, της Ομοσπονδίας Σωματείων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες.
 • Με το άρθρο 9, ορίζεται η νέα σύνθεση των μελών της Ε.Π.Ε. και στο άρθρο 5 του π.δ. 22/2004, που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής, για τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και τη διοίκηση του παραπάνω νομικού προσώπου.

3)Τροποποιήσεις διατάξεων για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό

Στο Μέρος Γ΄και συγκεκριμένα στα άρθρα 10-20 αντιμετωπίζονται επιμέρους προβλήματα της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας. Εκσυγχρονίζεται το καθεστώς των προπονητών και των διακρινόμενων αθλητών, εισάγεται η έννοια του Εκπαιδευτή και ρυθμίζονται ζητήματα γύρω από την άδεια λειτουργίας των αθλητικών και ιππικών εγκαταστάσεων.

 • Το άρθρο 10 ορίζει ότι οι προσλήψεις του προσωπικού στις αθλητικές ομοσπονδίες γίνονται σύμφωνα με τον ν. 2190/1994 για τον ΑΣΕΠ, µε εξαίρεση τα πρόσωπα που έχουν συγκεκριµένες και εξειδικευµένες γνώσεις και είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της αθλητικής και αγωνιστικής δραστηριότητάς τους, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία τους. Συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα των λογιστών, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των ομοσπονδιών, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η αθλητική τους δραστηριότητα.
 • Το άρθρο 11 εκσυγχρονίζει το πλαίσιο λειτουργίας των προπονητών, όπως ρυθμίζεται με το άρθρο 31 ν. 2725/1999, εισάγοντας τομές, όπως την τήρηση του Μητρώου Προπονητών, τη δυνατότητα των εν ενεργεία αθλητών να ασκούν και την προπονητική, αλλά και την έννοια του «εκπαιδευτή» στα αθλήματα τοξοβολίας και σκοποβολής. Συγκεκριμένα:
 • Στην παρ. 2 προβλέπεται η τήρηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Μητρώου Προπονητών, το οποίο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην εξυγίανση ενός επαγγελματικού κλάδου, από τους πιο ευαίσθητους στο αθλητικό γίγνεσθαι.
 • Στην παρ. 5 εξαιρούνται τα αθλήματα του μπριτζ και του ζατρικίου από την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, διότι αφενός μεν στα εν λόγω αθλήματα καταναλώνεται πνευματική προσπάθεια, αφετέρου δε σε καμία σχολή στην Ελλάδα δεν υπάρχει τμήμα απόκτησης πτυχίου προπονητή για τα εν λόγω πνευματικά αθλήματα.
 • Στην παρ. 11 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, με το οποίο οι εν ενεργεία αθλητές θα μπορούν να ασκούν παράλληλα προπονητική δραστηριότητα, αρκεί να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή, σύμφωνα με τα όσα νομίμως ισχύουν, κάτι που σήμερα δεν επιτρέπεται. Αυτό θα έχει ευεργετικές συνέπειες και στα σωματεία, όπου κυρίως στις μικρές κατηγορίες θα μπορούν να είναι προπονητές ενεργοί αθλητές, κάτι που αποτελεί πόλο έλξης των νεαρών αθλητών και αθλητριών. Είναι αυτονόητο ότι οι εν ενεργεία αθλητές, που θα κάνουν χρήση της προτεινόμενης ρύθμισης πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον παρόντα νόμο. Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθεί να απαγορεύεται η δυνατότητα ενός παίκτη να είναι προπονητής στην κατηγορία, στην οποία αγωνίζεται. Εξαιρούνται οι αθλητές της ιππασίας, λόγω της ιδιαιτερότητας του αθλήματος, που απαιτεί την εκπαίδευση των ίππων.
 • Στην παρ. 13 εισάγεται η έννοια του “Εκπαιδευτή” των αθλημάτων της σκοποβολής και της τοξοβολίας, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά σε ερασιτεχνικά σωματεία να αναθέτουν την εκπαίδευση των ανηλίκων αθλητών τους σε συγκεκριμένο ατομικό άθλημα ή κλάδο άθλησης, σε εκπαιδευτές με σύμβαση απασχόλησης άνευ ανταλλάγματος (οικειοθελούς προσφοράς), οι οποίοι τυγχάνουν έμπειροι αθλητές και οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου “Εκπαιδευτή” της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Η άσκηση της δραστηριότητας του “Εκπαιδευτή” δεν υποδηλώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την άσκηση επαγγέλματος ή επιτηδεύματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα υποστηριχθούν τα ερασιτεχνικά σωματεία, ιδίως σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές της Χώρας, τα οποία αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να προσλάβουν προπονητή, ενώ και η παροχή προπονητικών υπηρεσιών από εν ενεργεία αθλητές, θα ενισχύσει την προσέλκυση των πολιτών στην άσκηση των εν λόγω αθλημάτων. Η προτεινόμενη ρύθμιση περί οικειοθελούς και χωρίς αμοιβή (αφιλοκερδώς) προσφοράς υπηρεσιών σε μέλη των σωματείων επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του σωματειακού ερασιτεχνικού αθλητισμού, προκειμένου να καθίσταται δυνατό στα μέλη αθλητικών σωματείων, να επιλέγουν τους όρους και τις συνθήκες της ατομικής δραστηριότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς τους στον ερασιτεχνικό αθλητισμό
 • Στο άρθρο 12 δίδεται η δυνατότητα στις αθλητικές ομοσπονδίες, προκειμένου για αθλητές που δεν αγωνίζονται στην σε ΤΑΑ ή ΑΑΕ, να προβλέπουν δύο μεταγραφικές περιόδους εντός ενός χρόνου (αντί μία που ισχύει σήμερα) με μέγιστη διάρκεια εκάστης εξήντα (60) ημερών αντί 30 που προβλέπει η σήμερα ισχύουσα διάταξη. Με τη διάταξη αυτή διευκολύνεται η κινητικότητα των αθλητών και αποφεύγονται φαινόμενα μακροχρόνιου εγκλωβισμού και ομηρείας τόσο των αθλητών, όσο και των αθλητικών σωματείων που τους έχουν εντάξει στο δυναμικό τους.  Επίσης με την προσθήκη της παρ. 3 εξαιρούνται οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους έκδοσης κάρτας υγείας, διότι  στα εν λόγω αθλήματα προέχει η πνευματική προσπάθεια με κατανάλωση κυρίως πνευματικής ενέργειας και σχεδόν μηδενική  σωματική καταπόνηση.
 • Στο άρθρο 13
 • Για ολυμπιακά αθλήματα (ατομικά ή ομαδικά) που το άθλημα ή αγώνισμα ή μορφή του αθλήματος διεξάγεται με βάση τους κανονισμούς της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας σε δυάδες, χωρίς η δυάδα να αποτελεί αθλητικό σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση, επιτρέπεται η εγγραφή των αθλητών στο ειδικό πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο αθλητές της δυάδας, αλλά και όλοι οι αθλητές, τουλάχιστον έξι (6) δυάδες, έχουν αθλητικό δελτίο στο άθλημα και ανήκουν σε αθλητικά σωματεία που έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα. Με την προτεινόμενη προσθήκη στην εσωτερική παρ. 6 της παρ. 8 επιλύεται το ζήτημα εγγραφής αθλητών στο άθλημα του beach volley και αποσαφηνίζεται αντίστοιχο ζήτημα με τις εγγραφές αθλητών στα διπλά της αντισφαίρισης.
 • Καταργούνται τα κωλύματα μη αναγνώρισης της διάκρισης που σημειώνεται από μαθητή/τρια – αθλητή/τρια, προκειμένου να εισαχθεί αυτός/η στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., εφόσον η διάκριση αυτή επετεύχθη κατά το σχολικό έτος όπου αυτός/η μετεγράφη είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε ένα άλλο, είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής, στα ομαδικά αθλήματα. Πρόκειται για την επίλυση μιας ανισότητας, καθώς ναι μεν οι μαθητές ως τώρα μεταγράφονται ελεύθερα από σχολείο σε σχολείο αλλά η νίκη τους, ενώ αναγνωρίζεται με σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν αναγνωρίζεται από τη Γ.Γ.Α. και ως εκ τούτου δεν εγγράφονται και στον Ειδικό Πίνακα της Γ.Γ.Α., χάνοντας αδικαιολόγητα ένα δικαίωμα που τους απονέμει ο νόμος.
 • Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα, στην περίπτωση που το τμήμα εισαγωγής ενός διακριθέντος μαθητή – αθλητή δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής αυτός να μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή και βρίσκεται πλησιέστερα προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, και όχι στο πλησιέστερο στο τμήμα εισαγωγής του τμήμα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διευκολυνθούν η προπόνηση του αθλητή και η συμμετοχή του στις αγωνιστικές δραστηριότητες του σωματείου, στη δύναμη του οποίου ανήκει.
 • Μια επιπλέον τομή είναι ότι καλύπτεται το νομοθετικό κενό και χορηγούνται οι παροχές για εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις και σε αρτιμελείς αθλητές – συνοδούς, που αγωνίζονται νομίμως, με βάση τους διεθνείς κανονισμούς εκάστου αθλήματος, σε αγώνες Ατόμων με Αναπηρίες: Πιλότοι σε αγώνες ποδηλασίας tandem, συνοδοί τυφλών αθλητών στον στίβο, τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο τυφλών και συνοδοί ατόμων με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική αναπηρία στο boccia. Οι συνοδοί – Αθλητές επιβραβεύονται με μετάλλιο δηλαδή ανεβαίνουν στο βάθρο των νικητών μαζί με τον αθλητή με αναπηρία, απαιτείται να είναι στο ίδιο επίπεδο προετοιμασίας δηλαδή να έχουν τα ίδια αγωνιστικά αποτελέσματα, να προπονούνται μαζί καθώς ο αθλητής με αναπηρία δεν μπορεί να κάνει μόνος του προπόνηση και αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι αθλητές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις, ενώ η αγωνιστική τους συμμετοχή είναι απαραίτητη και καθοριστική στη διαμόρφωση του τελικού αγωνιστικού αποτελέσματος. Οι Συνοδοί – Αθλητές θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους αθλητές με αναπηρίες, τους οποίους καθοδηγούν, συνοδεύουν ή συνεπικουρούν, καθώς αποτελεί προφανή αξιολογική αντινομία να απολαμβάνουν τα σχετικά προνόμια και τις παροχές αποκλειστικά οι αθλητές με αναπηρία και καθόλου οι Συνοδοί – αθλητές.
 • Με την τροποποίηση στην παρ. 23, επεκτείνεται χρονικά το δικαίωμα χορήγησης αδειών με αποδοχές στους εργαζόμενους εν ενεργεία αθλητές και προπονητές των εθνικών ή προεθνικών ομάδων, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε νπδδ και νπιδ του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της πληρέστερης προετοιμασίας τους και συμμετοχής τους στους επίσημους αγώνες των διεθνών διοργανώσεων.
 • Με τη θέσπιση της παρ. 25 συμπληρώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να καλύπτεται νομίμως η χωρίς αμοιβή δραστηριότητα των Ολυμπιονικών που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών σε δράσεις και προγράμματα εκτός του επισήμου ωραρίου εργασίας τους, τα οποία προάγουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό στην κοινωνία
 • Με το άρθρο 14, αντιμετωπίζεται το θέμα της λειτουργίας και αδειοδότησης των αμιγώς αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων στην χώρα μας που παρά τον αθλητικό τους χαρακτήρα ως τώρα αδειοδοτούνταν ως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το ισχύον καθεστώς είναι αναγκαίο να αλλάξει, καθώς δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία των αθλητικών ιππικών εγκαταστάσεων. Πολλές από τις χρήσεις που υπάρχουν σε αυτές, οι οποίες είτε είναι αμιγώς αθλητικές (προπονήσεις, αγώνες, επιδείξεις, στάβλοι, ανοικτά ή κλειστά ιπποδρόμια, κοιτώνες προπονητών αθλητών) είτε συνοδές (γραφεία, χώροι διαμονής προσωπικού, εντευκτήρια/κυλικεία), καθίστανται απαγορευτικές, εάν οι εγκαταστάσεις συνεχίζουν να αδειοδοτούνται ως κτηνοτροφικές. Με την προτεινόμενη διάταξη, η αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων θα γίνεται με τη διαδικασία που ακολουθείται για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Στο άρθρο 15 σχετικά με τον φορέα αδειοδότησης αθλητικής εγκατάστασης μικτής κατηγορίας (πχ. υπαίθριας Ζ1 κατηγορίας και συγχρόνως κλειστού χώρου Δ’ κατηγορίας, ήτοι μέχρι 1.000 ατόμων), όπου εμπλέκονται αντίστοιχα η περιφέρεια και ο οικείος δήμος, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται χωριστά από τους παραπάνω φορείς. Στην περίπτωση αυτή, την άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης πρέπει να χορηγεί η οικεία περιφέρεια, για την απλούστευση της διαδικασίας και την αποφυγή της γραφειοκρατίας.
 • Στο άρθρο 16, η δραματική συρρίκνωση των εσόδων που επέφερε στις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε.) η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εξαιτίας της αγωνιστικής απραξίας και, ιδίως, της διαφαινόμενης και ορατής πλέον προοπτικής διεξαγωγής στο μέλλον όλων των αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών, και η συνακόλουθη συρρίκνωσης στα ταμειακά τους διαθέσιμα, αναδεικνύουν την ανάγκη για σημαντική επαύξηση του ποσοστού επί του μετοχικού κεφαλαίου τους, στο οποίο (ποσοστό) επιτρέπεται να ανέρχονται τα δάνεια και οι ταμειακές διευκολύνσεις εκ μέρους των μελών των διοικήσεών τους και των μετόχων τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προσκαίρως οι δεδομένες και σοβαρές ταμειακές δυσχέρειές τους. Έτσι, κατά τα δύο πρώτα έτη ισχύος της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης, το παραπάνω ποσοστό θα δύναται να ισούται, κατ’ ανώτατο όριο, με το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Κ.Α.Ε., ενώ μετά την πάροδο της πρώτης διετίας τα ποσά αυτά δεν θα μπορούν να υπερβούν το 75% του μετοχικού κεφαλαίου.
 • Στο άρθρο 17, θεσμοθετείται διαδικασία “προαδειοδότησης” των Κ.Α.Ε., προκειμένου αυτές να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 εθνικής κατηγορίας, μέσω ορισμού και ελέγχου από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ως  διοργανώτρια αρχή, όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων, προτού τον έλεγχο που διεξάγει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής.
 • Στο άρθρο 18, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παύσης της καταβολής των αποζημιώσεων σε συλλογικά όργανα που η δαπάνη τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό,στην οποία περιλαμβάνονται οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι βάσει του Συντάγματος θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί. Λόγω του προβλήματος αυτού, υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στη συγκρότηση των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών που απονέμουν την αθλητική δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα οι παράγοντες του αθλητισμού (αθλητές, προπονητές, σωματεία, ομοσπονδίες) να χάνουν πολύτιμο χρόνο μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου και τελικώς να απωλέσουν δικαιώματα ένεκα της καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνης στην υπόθεσή τους.  Για τη θεραπεία της παρούσας κατάστασης, λόγω και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών, δίδεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό να ρυθμιστεί με τρόπο ολοκληρωμένο το ζήτημα της αποζημίωσης των συμμετεχόντων μελών και γραμματέων των δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών που απονέμουν την αθλητική δικαιοσύνη, ώστε να καταστούν άνευ αντικειμένου δίκες οι οποίες έχουν ήδη εκκινήσει για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης ή να ικανοποιηθούν το δικαίωμα και η απαίτηση περί αδικαιολόγητου πλουτισμού εις βάρος των δικαστικών λειτουργών από το ελληνικό δημόσιο.
 • Στο άρθρο 19, σε συμμόρφωση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ, επιτυγχάνεται η πλήρης ανεξαρτησία των ελέγχων ντόπινγκ από τις αθλητικές Ομοσπονδίες, οι οποίες δεν θα επωμίζονται πλέον το ετήσιο κόστος. Το αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), έτσι ώστε να είναι σε θέση να προγραμματίζει και να υλοποιεί ανεξάρτητα και ολοκληρωμένα τον έλεγχο ντόπινγκ στα ερασιτεχνικά αθλήματα.
 • Στο άρθρο 20, απαλείφεται το ανώτατο όριο των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ που τίθεται σήμερα σχετικά με το ποσό των διδάκτρων εκάστου υποψηφίου στις περιοδικές σχολές προπονητών που ιδρύει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η προτεινόμενη διάταξη ανταποκρίνεται σε αίτημα της πλειοψηφίας των αθλητικών ομοσπονδιών, έτσι ώστε να μπορούν  να οργανώνουν πιο εύκολα σχολές σε συνεργασία με την ΓΓΑ. Η άρση του ανώτατου ορίου έχει σκοπό την αύξηση του αριθμού των περιοδικών σχολών προπονητών, την επέκταση σε λιγότερο δημοφιλή αθλήματα που πάσχουν από την έλλειψη αδειοδοτημένων προπονητών και τέλος, την αύξηση της συχνότητας διοργάνωσης αυτών καθότι με το μέτρο αυτό διευκολύνεται η βιωσιμότητά τους.

4)   Δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Σύμβασης MAGGLIGEN/MACOLIN

Στο Μέρος Δ΄, στο άρθρο 21:

 • Συστήνεται η Εθνική Πλατφόρμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της Σύμβασης Macolin, η οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς, για τον συντονισμό των δράσεων ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, για τη λήψη και ανάλυση πληροφοριών για παράτυπα ή ύποπτα στοιχήματα σε αθλητικούς αγώνες, που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και όπου είναι απαραίτητο εκδίδει προειδοποιήσεις.
 • Επιπλέον, διαβιβάζει στις δημόσιες αρχές ή τους αθλητικούς οργανισμούς ή φορείς εκμετάλλευσης αθλητικού στοιχήματος, πληροφορίες για πιθανές παραβιάσεις νόμων ή αθλητικών κανονισμών, που αναφέρονται στη Σύμβαση και συνεργάζεται με όλους τους οργανισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, περιλαμβανομένων των εθνικών πλατφορμών άλλων κρατών.
 • Στο όργανο συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ο Αθλητικός Εισαγγελέας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.

5)Τροποποιήσεις καταστατικού Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Στο Μέρος Ε΄ και συγκεκριμένα στο άρθρο 22, επικυρώνονται οι τροποποιήσεις στο Καταστατικό της ΕΟΕ, όπως αποφασίστηκε σχετικά στην Ολομέλειά της. Οι βασικότερες είναι οι εξης:

 1. Με την παρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού καταργείται η δέσμευση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να επιχορηγεί την Ε.Ο.Ε. αποκλειστικά και μόνο με ποσά που καλύπτουν το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού της και της Ε.Ο.Ε. να διαθέτει την όποια επιχορήγηση εισπράττει από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη του ως άνω σκοπού. Με την τροποποίηση αυτή η Ε.Ο.Ε. δύναται να διαθέτει την όποια επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, ιδίως δε για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής των αποστολών της στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε άλλες αθλητικές διοργανώσεις που διεξάγονται υπό την ευθύνη και εποπτεία της Δ.Ο.Ε., των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και να ενισχύει οικονομικά τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητές και ομάδες των οποίων συμμετέχουν στις διοργανώσεις αυτές, για την καλύτερη προετοιμασία τους, όπως επίσης και μεμονωμένους αθλητές για τον ίδιο ως άνω σκοπό.
 2. Με την προσθήκη της παρ. 12 στο τέλος του άρθρου 12 ρυθμίζεται με τον πλέον σαφή τρόπο το ζήτημα που προέκυψε από την απρόβλεπτη, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του «ΤΟΚΥΟ 2020» για ένα (1) έτος, ύστερα από κοινή απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων της Ιαπωνίας (Τ.Ο.G.O.C.). Η ισχύουσα μέχρι σήμερα ρύθμιση ότι η θητεία των μελών της Ε.Ο.Ε. είναι τετραετής, ταυτιζόμενη με τον ολυμπιακό κύκλο, δηλαδή τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησής της στον μήνα Ιανουάριο του επομένου έτους διεξαγωγής των εκάστοτε διεξαγομένων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, προκάλεσε, ως ήταν φυσικό, κενό και ασάφεια. Ειδικά για την περίπτωση αυτή αποφασίστηκε η εκλογική ολομέλεια του άρθρου 12 να διεξαχθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, τριάντα (30) περίπου ημέρες μετά από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων και σε περίπτωση ματαίωσής τους, λόγω πανδημίας και πάλι, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης από την Δ.Ο.Ε. της ματαίωσής τους. Η θητεία των μελών της Ολομέλειας που έχουν εκλεγεί μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, παρατείνεται μέχρι την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης εκλογικής Ολομέλειας στα συγκεκριμένα ως άνω χρονικά διαστήματα.
 3. Με την αντικατάσταση της περ. (γ) του άρθρου 18 ρυθμίζεται με σαφή τρόπο η αρμοδιότητα εκείνων των προσώπων, διοικητικών ή υπηρεσιακών, που δεσμεύουν την Ε.Ο.Ε. με την υπογραφή τους και διενεργούν νομίμως τις πληρωμές προς τρίτους όπως και τον τρόπο με τον οποίον αυτές διενεργούνται.
 4. Με την τροποποίηση, τέλος, της παρ. 2 του άρθρου 29 διασαφηνίζεται ότι οι διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση σε σώμα της Ε.Ο.Ε. και την εκλογή και συμμετοχή των μελών στην Ολομέλεια, θα ισχύσουν από την επόμενη θητεία της Ολομέλειας, η οποία αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της εκλογικής Ολομέλειας που ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 12 του καταστατικού

6) Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Στο Μέρος ΣΤ κατοχυρώνονται διάφορες σημαντικές διατάξεις που απασχολούν τον ευρύτερο τομέα του αθλητισμού Μεταξύ των πιο βασικών:

 • Στο άρθρο 23, εξασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων (69), που απασχολούνται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά», του οποίου οι προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις θα κατεδαφιστούν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ανάπλασης και ανοικοδόμησης του Ελληνικού από την εταιρεία Lamda Development ΑΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται η απονομή του ευεργετήματος του διορισμού μέρους των υπαλλήλων (20) λόγω της εξαιρετικής διάκρισής τους ως αθλητές, αφετέρου δε διασφαλίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση και οι θέσεις εργασίας και των λοιπών υπαλλήλων (49), που έχουν διοριστεί υπό διαφορετικό νομικό καθεστώς στο Ε.Α.Κ.Ν. Αγ.Κοσμά.
 • Στο άρθρο 25, ρυθμίζεται η απαιτούμενη αδειοδότηση για την τοποθέτηση σε δημοτικούς και δημόσιους ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους νέας γενιάς αεροϋποστηριζόμενων θόλων για τη στέγαση αθλητικών δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπό αυστηρές προδιαγραφές, που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των αθλουμένων και την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και της αισθητικής των πόλεων.
 • Στο άρθρο 27, παρατείνεται ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στις αθλητικές Ομοσπονδίες κατά 45 ημέρες. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι εκλογές των αθλητικών Ομοσπονδιών μπορούν να διεξαχθούν το τελευταίο δίμηνο του έτους 2020 και το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2021. Η παράταση του χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου θα διεξαχθούν οι επικείμενες αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών, πέραν του ότι αποτέλεσε γενικευμένο αίτημα, που καταγράφηκε κατά τη δημόσια διαβούλευση, επιβάλλεται στην προκειμένη περίπτωση και για τον επιπλέον λόγο ότι κρίνεται σκόπιμο να επιμηκυνθεί η χρονική περίοδος των εκλογών, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσχέρειες στη διεξαγωγή τους, που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ενδεχόμενη επιβολή μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19.
 • Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 28, στην παρ. 1 ορίζεται η 30.6.2021 ως η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου αυτού. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των καταστατικών, ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση.
 • Στην παρ. 2 ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, χωρίς να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγησή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ενώ τα σωματεία που δεν θα λάβουν την εν λόγω ειδική αθλητική αναγνώριση διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών και δεν δύνανται να συμμετέχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ένωσης ή της ομοσπονδίας.
 • Στην παρ. 8 Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά τον χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων, έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.Οι προϋποθέσεις των περ. α` και β` πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.
Όλες οι ειδήσεις που έχουν σημασία, από την Ελλάδα και τον Κόσμο, έγκυρα και έγκαιρα στο tomanifesto.gr