Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της ως προς τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η ΔΕΗ δημοσιοποιεί την Eκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards). Πρόκειται για την τρίτη έκθεση σε επίπεδο ομίλου και είναι η πρώτη φορά που για την αναγνώριση των σημαντικών θεμάτων διενεργήθηκε η ανάλυση της Διπλής Ουσιαστικότητας, με βάση τις οδηγίες του νέου κανονιστικού πλαισίου CSRD. 

Οι επιδόσεις συνοψίζονται ως εξής:
-Αύξηση 16% στους διασφαλισμένους δείκτες GRI.
-Επταπλασιασμός στους διασφαλισμένους δείκτες ESG του ΧΑΑ.
-Αύξηση 150% στους ενοποιημένους δείκτες που αφορούν τη ΔΕΗ Α.Ε και τις δύο πιο σημαντικές θυγατρικές της (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες).
-Αύξηση 60% στη σύνδεση των εταιρικών δράσεων με συγκεκριμένους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Στάσσης, δήλωσε: «Η ΔΕΗ υλοποιεί την επιχειρησιακή της στρατηγική υπό το πρίσμα των στρατηγικών πυλώνων Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα με άξονες αναφοράς την αποανθρακοποίηση, τη λειτουργία µε θετικό πρόσημο για τη φύση και τη δημιουργία κοινωνικοοικονομικής διαμοιραζόμενης αξίας. Νιώθουμε υπερήφανοι για όσα έχουμε επιτύχει και συνεχίζουμε προσηλωμένοι στο έργο μας, στοχεύοντας στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ και στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου στο πλαίσιο μίας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας, που σέβεται το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την ευρύτερη κοινωνία».

Διαβάστε περισσότερα για