“Σε αυτή την ταραχώδη περίοδο παρατεταμένης υψηλής αβεβαιότητας και αστάθειας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας αποτελεί μείζονα πρόκληση”, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στην κεντρική ομιλία με θέμα: “GOVERNMENT ECONOMIC POLICY & OBJECTIVES”, στο 24ο ετήσιο Capital Link Invest in Grece Forum.

Ο ίδιος δημείωσε ακόμη ότι “οι Κυβερνήσεις καλούνται να συνεργαστούν και να αναπτύξουν έγκαιρες, αποτελεσματικές και διορατικές πολιτικές. Στην περίπτωση της Ελλάδας, την τελευταία τριετία η Κυβέρνηση σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές που αντανακλούν τις παραπάνω αρχές και οδηγούν σε σημαντικά επιτεύγματα, όπως επιβεβαιώνουν όλα τα “ενδιαφερόμενα μέρη” (“stakeholders”):

1ον. Συνεχίζουμε να υπερβαίνουμε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη.

2ον. Η σύνθεση του ΑΕΠ αλλάζει προς θετική κατεύθυνση.

3ον. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι θετικές.

4ον. Ο τραπεζικός τομέας έχει σημειώσει, και εξακολουθεί να σημειώνει, αξιοσημείωτη πρόοδο.

5ον. Τα δημόσια οικονομικά συνεχίζουν να κινούνται σε πορεία βελτίωσης.

6ον. Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε τροχιά μείωσης που αποτελεί ρεκόρ.

7ον. Η αξιοπιστία της χώρας ενισχύεται”.

Συνοψίζοντας, συνέχισε, “η ελληνική οικονομία, παρά τις δύσκολες περιστάσεις, έχει επιτύχει ισχυρή ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη, η ανεργία έχει μειωθεί, τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί και έχουν υλοποιηθεί συγκεκριμένες, ευρείας κλίμακας μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις”.

Ο κ. Σταϊκούρας συνέχισε λέγοντας:

“Συνεπώς, είναι καθοριστικής σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια φιλο-αναπτυξιακή, δημοσιονομικά συνετή και μεταρρυθμιστική οικονομική στρατηγική, βασισμένη σε 7 πυλώνες:

1ος πυλώνας: Εφαρμογή στοχευμένων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις των πολυ-επίπεδων κρίσεων, ιδίως για το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας.

2ος πυλώνας: Εφαρμογή αξιόπιστης και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.

Αυτό, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αποτελεί την “κεντρική κατεύθυνση” στον οδικό χάρτη μας για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

3ος πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

4ος πυλώνας: Εφαρμογή φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

5ος πυλώνας: Εφαρμογή μιας έξυπνης εκδοτικής στρατηγικής, βασισμένης στις χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και στην ενεργητική διαχείριση υφιστάμενων υποχρεώσεων (liability management), που επιτρέπει τη διατήρηση σημαντικού ύψους ταμειακών διαθεσίμων.

6ος πυλώνας: Εφαρμογή μέτρων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, παράλληλα με την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής για τους πιο ευάλωτους πολίτες.

7ος πυλώνας: Ενίσχυση της Άμυνας της χώρας, με αυξημένες δαπάνες αγοράς οπλικών συστημάτων.

Είναι σαφές πως, παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα, έχει εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο”.

Όμως, σημείωσε, “εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μακροχρόνια αβεβαιότητα, σημαντικές προκλήσεις και καθοδικούς κινδύνους που συνδέονται με τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που εγείρονται, αλλά έχουμε επίσης την ικανότητα, την εμπειρία και τη γνώση, ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά, διαφυλάσσοντας όλα όσα επιτύχαμε και κεφαλαιοποιώντας την πρόοδό μας, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω την ελληνική οικονομία και να βελτιώσουμε τις προοπτικές της χώρας”.