Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή σήμερα, 12 Μάη, και αναδεικνύονται, εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού, η καθοριστική συμβουλή των νοσηλευτών στη μάχη για τη ζωή, αλλά και η ανάγκη θωράκισης του έργου τους, με καλύτερες συνθήκες εργασίας και αποτελεσματικά συστήματα υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2019 οι νοσηλευτές στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν στο 1,4% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Συνολικά, το 2019 απασχολούνταν 4,45 εκατομμύρια νοσηλευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (επαγγελματίες, βοηθοί νοσηλευτές και μαίες), αριθμός που αντιστοιχεί σε μισό εκατομμύριο περισσότερους νοσηλευτές και μαίες σε σύγκριση με το 2012, με σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το μερίδιο των νοσοκόμων και των μαιών στο συνολικό εργατικό δυναμικό ήταν 2,2% στην ΕΕ το 2019. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Γερμανία ξεχώρισε με μερίδιο 3,4%, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (3,0%), το Βέλγιο (2,9%) και την Ιρλανδία (2,8%).

Αντίθετα, 11 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν μερίδια  1,5% ή λιγότερο στη συνολική απασχόληση στη χώρα. Το χαμηλότερο μερίδιο ήταν 1,1%, καταγράφεται στη Βουλγαρία, ακολουθούμενη από τη Λετονία και το Λουξεμβούργο (από 1,2%), την Εσθονία, την Κύπρο και την Ουγγαρία (από 1,3%), την Ελλάδα και την Πολωνία (από 1,4%) καθώς και την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία (από 1,5%).

Σε απόλυτους αριθμούς, η Γερμανία κατέγραψε περίπου 1.458.000 νοσηλευτές και μαίες το 2019. Αυτό αντιστοιχούσε στο ένα τρίτο (33%) του συνόλου στην ΕΕ. Η Γαλλία με περίπου 656.000 νοσηλευτές και μαίες (15% της ΕΕ) και η Ιταλία με περίπου 411 000 (9%) κατέγραψαν επίσης υψηλούς αριθμούς.

Από το 2011 έως το 2019, ο αριθμός των νοσοκόμων και των μαιών στη Γερμανία και τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 147 000 και 125 000 αντίστοιχα, ενώ στην Ιταλία ο αριθμός αυξήθηκε μόνο κατά 15 000 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Σε σχετικούς όρους, η Μάλτα (+0,7 εκατοστιαίες μονάδες), η Κροατία και η Πορτογαλία (και οι δύο +0,5 μονάδες) σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση στα μερίδια νοσοκόμων στη συνολική απασχόληση μεταξύ 2011 και 2019. Αντιθέτως, η Ιρλανδία (-0,6 ποσοστιαίες μονάδες) κατέγραψε το υψηλότερο μείωση του ποσοστού των νοσηλευτών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (- 0,5) και τη Βουλγαρία (-0,3).