Λεπτομερή εικόνα για τις πραγματικές λειτουργικές δαπάνες των ελευθέρων επαγγελματιών θα αποκτήσει σύντομα η εφορία, εξέλιξη η οποία θα διευκολύνει τα μέγιστα στις διασταυρώσεις με τις δηλωθείσες δαπάνες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ζητήσει ήδη από φορείς και ΔΕΚΟ να αποστείλουν τους λογαριασμούς με τον αριθμό παροχής για κάθε επιτηδευματία με στόχο τη διασταύρωση των δαπανών που δηλώνουν. Το «φούσκωμα» των δαπανών αποτελεί διαχρονικό «πονοκέφαλο» για τις φορολογικές αρχές και μάλλον έφτασε η ώρα, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ριζικά το ζήτημα με το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Κίνητρα για την ασφάλιση σπιτιών

Παρέμβαση για να λαμβάνουν πλήρη αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής από πυρκαγιές, σεισμούς ή άλλες θεομηνίες οι ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν τα ακίνητά τους ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πέραν του οφέλους που θα έχουν από την άμεση έκπτωση φόρου 10% κάθε χρόνο, στο νέο καθεστώς το κράτος θα χορηγεί αποζημίωση στον ιδιοκτήτη και για το ποσοστό της ζημίας που δεν καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ο κίνδυνος ήταν, όπως είχε επισημάνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ότι όσοι ασφαλισμένοι τυχόν πάθουν ζημιά από θεομηνία θα αποκλειστούν από τη δωρεάν κρατική αρωγή προς τους ανασφάλιστους. Και επειδή σε όλα τα ασφαλιστήρια σεισμού υπάρχει απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας για το 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, μπορεί να έμεναν ακάλυπτοι για ένα σημαντικό ποσό που υπό τις έκτακτες συνθήκες μιας καταστροφής οι ιδιοκτήτες πιθανόν να μην μπορούσαν να καλύψουν.

Κατά την εφαρμογή όμως του νέου νόμου και για να μην αδικηθούν οι ασφαλισμένοι ιδιοκτήτες, στο οικονομικό επιτελείο έχουν σκοπό να παρέμβουν νομοθετικά και να προβλέπεται ρητά ότι σε περίπτωση ζημίας το ποσοστό της απαλλαγής θα καλύπτεται οικονομικά από το κράτος, ενώ ολόκληρο το υπόλοιπο 98% της ζημιάς τους από την ασφαλιστική εταιρεία. Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίστηκε στη Βουλή μπήκαν «κόφτες» και ελάχιστο όριο σε σχέση με τα αποζημιούμενα κοστολόγια ανακατασκευών για τις κατοικίες που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Ετσι προβλέπονται και δικλίδες για την αποτροπή κρουσμάτων καταστρατήγησης του μέτρου, από όσους τυχόν θα έκαναν σκέψεις να υπασφαλίσουν τα ακίνητά τους σε αξία κατώτερη της πραγματικής, προκειμένου να πετύχουν τη μείωση κατά 10% στον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν κάθε χρόνο. Οσοι ήδη έχουν συμβόλαια για όλο το 2023, θα δουν τον ΕΝΦΙΑ του 2024 να μειώνεται κατά 10%. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Δηλαδή ασφάλιση για 12 μήνες, έκπτωση 10%, για 9 μήνες, έκπτωση 7,5% και για 3 μήνες, έκπτωση 2,5%. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο με ασφάλιση για λίγους μήνες δεν επιφέρει καμιά μείωση στο λογαριασμό ΕΝΦΙΑ.

Συνεπώς όσοι δεν έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους μέχρι τώρα έναντι φυσικών καταστροφών μπορούν να το κάνουν μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και έτσι να πάρουν μια μικρή μείωση (2,5%) στον ΕΝΦΙΑ του 2024. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν προ του 1960 δεν ασφαλίζονται, όπως και τα αυθαίρετα.