Έξι εγκρίσεις διαλειτουργικότητας που αφορούν το εποχούμενο υποσύστημα ελέγχου χειρισμού και σηματοδότησης GSM-R ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Ειδικότερα, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εξέτασε συνολικά έξι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., οι οποίες αφορούν εγκρίσεις οχημάτων για διάθεση στην αγορά και εγκρίσεις τύπου οχημάτων στα οποία έχει εγκατασταθεί το εποχούμενο υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης, GSM-R- μέρος φωνητικής ραδιοεπικοινωνίας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για τα οχήματα όπου είναι τοποθετημένο το εποχούμενο υποσύστημα είχε τεθεί από την Αρχή σε υψηλή προτεραιότητα και ολοκληρώθηκε σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τι εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διευκρινίζεται ότι το υποσύστημα ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης GSM-R είναι ήδη εγκατεστημένο στα υπό έγκριση οχήματα. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, από την πλευρά της, έλεγξε και αξιολόγησε εάν αυτό το υποσύστημα είναι συμβατό με τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τον σιδηρόδρομο (διαλειτουργικότητα) με βάση τα υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης.

Η ΡΑΣ είναι στη διάθεση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης Hellenic Train Α.Ε. για περαιτέρω συνεργασία προκειμένου να συμβάλλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στην ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση του υποσυστήματος GSM-R, το οποίο υποστηρίζει την ασφάλεια του σιδηροδρομικού έργου.

Με δύο αποφάσεις της, η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, στις οποίες επικυρώνονται αυτές οι σημαντικές εγκρίσεις διαλειτουργικότητας, εξουσιοδοτεί την πρόεδρο της ΡΑΣ, Ιωάννα Τσιαπαρίκου, να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα αναγκαία έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OSS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA) ως «Υπεύθυνη Λήψης Απόφασης».

Παράλληλα, το Τμήμα Διαλειτουργικότητας της Μονάδας Ασφάλειας Σιδηροδρόμων της ΡΑΣ εντέλλεται από την Ολομέλεια της Αρχής να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καταχωριστούν τα οχήματα στα σχετικά μητρώα πριν την πρώτη χρήση του νέου εποχούμενου υποσυστήματος.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εγκριθούν οι αιτήσεις για «συμμόρφωση με τύπο» 43 κινητήριων μονάδων. Η έγκριση «συμμόρφωσης με τύπο» σημαίνει ότι οι 43 κινητήριες μονάδες θα πιστοποιηθούν με βάση τα τεχνικά κριτήρια των οχημάτων που ήδη έχουν εγκριθεί.