Προανακριτική για τον “Ρασπούτιν”: Πότε ξεκινά τις εργασίες της

60
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πυρετωδώς εργάζονται τα προεδρεία των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων για την συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο που ψήφισε η ολομέλεια.

Οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα πρέπει άμεσα να προτείνουν τους βουλευτές που θα συμμετάσχουν σε αυτή με ποσόστωση (περισσότερα μέλη θα έχει το πρώτο κόμμα) ενώ η ιδιαιτερότητα αυτής της επιτροπής είναι πως θα είναι μικρότερη καθώς το ΜέΡΑ 25 ήδη ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει σε αυτή. Έτσι αντί των 26 μελών που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας, εκτιμάται πως θα είναι 24μελής.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να γίνει η πρώτη της συνεδρίαση κατά την οποία θα εκλεγεί το προεδρείο της ενώ θα καθοριστούν και οι μέρες που θα συνεδριάζει έτσι ώστε σε διάστημα δύο μηνών να έχει ολοκληρώσει το έργο της.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της ποιους μάρτυρες θα καλέσει.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει το άρθρο 154 του Κανονισμού της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής:

  • Αν η Βουλή αποφασίσει προκαταρκτική εξέταση, ορίζει από τα μέλη της δωδεκαμελή επιτροπή για τη διενέργειά της. Συγχρόνως ορίζει και την προθεσμία μέσα στην οποία η επιτροπή οφείλει να υποβάλει το πόρισμά της και το σχετικό αποδεικτικό υλικό.
  • Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής αυξάνεται έτσι ώστε να εκπροσωπούνται με ένα (1) τουλάχιστο μέλος και κατ’αναλογία πάντοτε της δύναμής τους όλες οι κατά τον Κανονισμό της Βουλής αναγνωριζόμενες Κοινοβουλευτικές Ομάδες.
  • Η επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις των διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών, που εφαρμόζονται αναλόγως. Μετά τη συγκρότηση της ορίζει δύο εισηγητές από τα μέλη της.
  • Η Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες του εισαγγελέα πρωτοδικών όταν αυτός ενεργεί προκαταρκτική εξέταση και μπορεί να αναθέτει σε εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών την ενέργεια ειδικότερων πράξεων σχετικών με το αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης. Κατά την προκαταρκτική εξέταση, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση δίωξης καλείται από την Επιτροπή να δώσει εξηγήσεις. Όταν η αξιόποινη πeάξη για την οποία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση συνεπάγεται για τον Υπουργό οικονομικά οφέλη, κατά την έννοια του άρθρου 76 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, η Επιτροπή διατάσσει την κατάσχεσή τους.
  • Το πόρισμα της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να περιέχει ιδίως τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα που οδηγούν σε αυτά, όπως προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση, την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοζόμενες ποινικές διατάξεις και σαφή πρόταση για την άσκηση ή μη της ποινικής δίωξης. Αιτιολογημένη πρέπει να είναι και η πρόταση της τυχόν μειοψηφίας, η οποία καταχωρίζεται σε χωριστό κεφάλαιο του ίδιου πορίσματος. Το πόρισμα της επιτροπής και το σχετικό αποδεικτικό υλικό υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ανακοινώνει στη Βουλή την κατάθεσή τους.
  • Το πόρισμα τυπώνεται και διανέμεται στους Βουλευτές μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθεσή του.
  • Οι Βουλευτές, καθώς και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, δικαιούνται να λάβουν γνώση του αποδεικτικού υλικού που έχει κατατεθεί στη Βουλή.
  • Αν η επιτροπή δεν υποβάλει εμπρόθεσμα το πόρισμά της, η Βουλή είτε παρατείνει την προθεσμία είτε προχωρεί χωρίς πόρισμα στη συζήτηση της πρότασης για την άσκηση δίωξης.
  • Οι εξουσίες της επιτροπής δεν αναστέλλονται με τη λήξη της συνόδου, παύουν όμως με τη διάλυση της Βουλής ή με τη λήξη της βουλευτικής περιόδου.
  • Αν διαλυθεί η Βουλή ή λήξει η βουλευτική περίοδος και δεν έχει κατατεθεί το πόρισμα της επιτροπής, η Βουλή κατά την πρώτη τακτική σύνοδο της νέας περιόδου ορίζει νέα επιτροπή για τη διενέργεια ή τη συνέχιση της προκαταρκτικής εξέτασης, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του Συντάγματος.