Το 2023, ο πραγματικός χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας για τους εργαζόμενους ηλικίας από 20 έως 64 ετών στην κύρια απασχόλησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 36,1 ώρες κατά μέσο όρο, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat στην επίσημη ιστοσελίδα της. Η Eurostat ανέφερε σοβαρές διαφορές μεταξύ της εβδομαδιαίας διάρκειας της εργασίας στα κράτη μέλη για το έτος 2023. Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εργασία καταγράφηκε στην Ελλάδα (39,8 ώρες) και ακολουθούν η Ρουμανία (39,5 ώρες), η Πολωνία (39,3 ώρες) και η Βουλγαρία (39 ώρες).Στο άλλο άκρο της κλίμακας, η Ολλανδία έχει τη μικρότερη εβδομαδιαία εργασία (32,2 ώρες) και ακολουθούν η Αυστρία (33,6 ώρες) και η Γερμανία (34 ώρες).

Οι οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εργασία στην ΕΕ το 2023 αφορούσαν τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (41,5), την εργασία στα ορυχεία και τα λατομεία (39,1 ώρες) και τον κατασκευαστικό τομέα (38,9 ώρες), ενώ η μικρότερη εβδομαδιαία εργασία καταγράφηκε στις δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδοτών (26,7 ώρες), στην εκπαίδευση (31,9 ώρες) και στις τέχνες, την ψυχαγωγία και την αναψυχή (33 ώρες).