Πιλοτικό πρόγραμμα επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε 6 δήμους της Αττικής

185

Την «υιοθεσία», από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έξι δήμων της δυτικής Αττικής για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων, ανακοίνωσε ο αν. υπουργός, Σ. Φάμελλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ύψους 1,2 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Εκτός από τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, που θα αποφέρει το πρόγραμμα, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανταποδοτικότητά του, καθώς η επιτυχία του θα έχει άμεσο όφελος για τον δημότη, με τη μορφή της μείωσης στα δημοτικά τέλη.

Tο υπουργείο έχει ανοίξει έναν κύκλο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, πρωτοβουλίες είτε οριζόντιες σε χώρους μεγάλης παραγωγής οργανικού υλικού (στρατόπεδα, λαϊκές αγορές, φυλακές, μαζική εστίαση, δημόσια κτήρια κ.λπ), είτε στοχευμένες, μέσα στις οποίες είναι και η υποστήριξη των έξι δήμων στο συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα επεξεργασίας των απορριμμάτων τους, καθώς και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και έργων.

Σημειώνεται ότι τα βιοαπόβλητα, δηλαδή υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα (αυτά που προέρχονται από κήπους και πάρκα), είναι προτεραιότητα στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, αφού αποτελούν κατά μέσο όρο το 40% των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων. Έτσι, η σωστή διαχείρισή τους είναι κρίσιμο βήμα για την πραγματική μετάβαση στην κυκλική οικονομία, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο.

Οι έξι δήμοι που επελέγησαν για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος του υπουργείου είναι οι Περιστερίου, Αιγάλεω, Νίκαιας-Ρέντη, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας και Κορυδαλλού. Αποτελούν το 11,8% του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας Αττικής και ευθύνονται για την παραγωγή ποσοστού 10,7% αστικών στερεών αποβλήτων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης στοχεύει στο να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο σύστημα ξεχωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κάθε δήμου.