Στην ψηφιοποίηση του αρχείου του προχωρά ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Αρχικά ολόκληρος ο όγκος θα μεταφερθεί σε σύγχρονο αποθηκευτικό χώρο και στη συνέχεια θα αρχίσει η σταδιακή ψηφιοποίηση με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δήμου προς το κοινό.

Η όλη διαδικασία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, πρώτα με τη μεταφορά του αρχείου της πολεοδομίας της Δ.Ε. Βούλας. Έτσι ο Δήμος δεν θα είναι σε θέση να χορηγήσει αντίγραφα αδειών οικοδομής του συγκεκριμένου αρχείου έως τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της σταδιακής μεταφοράς όλου του αρχείου, ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης θα φροντίσει για την παροχή ενημέρωσης για οποιαδήποτε πρόσκαιρη αδυναμία χορήγησης εγγράφων, καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή στη διαδικασία χορήγησης.