Υψηλή αναπλήρωση, χαμηλή φορολογία και υπό του μέσου όρου των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ ηλικία συνταξιοδότησης είναι μερικά από τα οφέλη για τους συνταξιούχους στην Ελλάδα που ξεωχωρίζει έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το 2023.

Αρχικά, αναφορικά με τα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων, η χώρα μας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών-μελών του Οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα έχει μέσο ποσοστό για τους άνδρες 80% και 76% για τις γυναίκες που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που άρχισε να ασφαλίζεται στα 22 του και συνταξιοδοτήθηκε, έχοντας συμπληρώσει 40 ή 42 έτη ασφάλισης, λαμβάνει κατά μέσο όρο 80% του τελευταίου μισθού του ως σύνταξη. Η υψηλή αναπλήρωση στην Ελλάδα οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως οι υψηλές εισφορές από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

Υψηλά τα ποσοστά εισφορών σύνταξης στην Ελλάδα 

Σχετικά με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Η μέση ηλικία αποχώρησης για τις γυναίκες είναι στα 59,7 έτη και για τους άνδρες στα 63,2 έτη. Ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 63,1 έτη για τις γυναίκες και 64,4 έτη για τους άνδρες.

Κάτω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ βρίσκεται η Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τη φορολογία των συντάξεων, καθώς αυτές φορολογούνται με συντελεστή 20%, ενώ ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 33,2%. Αυτό επί της ουσίας συνεπάγεται ότι οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από τους συνταξιούχους άλλων χωρών.

Τέλος, η Ελλάδα έχει υψηλά ποσοστά εισφορών σύνταξης. Το συνολικό ποσοστό εισφορών είναι 26%, έναντι 18,2% που είναι ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ. Τα υψηλά ποσοστά εισφορών επιβαρύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις.