Σε 46 εκπαιδευτικές σειρές με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 η μετεκπαίδευση 1.508 στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στο Εθνικό Σύστημα Εισόδου – Εξόδου (Σ.Ε.Ε.).

Η εκπαίδευση απευθυνόταν στο προσωπικό Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων, Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας, Τμημάτων Ασφαλείας, Αστυνομικών Τμημάτων, Τμημάτων Αλλοδαπών, Σταθμών Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος και Αστυνομικών Σταθμών, που εκτελεί καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου, καθώς και στο προσωπικό Διευθύνσεων Αστυνομίας, αρμόδιο για παρατάσεις θεωρήσεων και ελέγχου νομιμότητας διαμονής στη Χώρα.

Στόχος ήταν οι αστυνομικοί να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του εν λόγω Συστήματος, ώστε να συμβουλεύονται τα δεδομένα του και να έχουν πρόσβαση σε αυτά, με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση σοβαρών αδικημάτων.

Επισημαίνεται ότι, το Εθνικό Σύστημα Εισόδου – Εξόδου αποτελεί πληροφοριακό σύστημα μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία νέας διαδικασίας διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου για υπηκόους τρίτων χωρών κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την είσοδο – έξοδό τους από τον χώρο Σένγκεν.