Ο κινεζικής ιδιοκτησίας εμπορικός στόλος εκθρόνισε τον επί μία δεκαετία και πλέον μεγαλύτερο στόλο του κόσμου, τον ελληνικό.

Η εξέλιξη για πολλούς ήταν αναμενόμενη, καθώς τα κινέζικα συμφέροντα επενδύουν σταθερά σε μεταχειρισμένα και νεότευκτα εμπορικά πλοία, προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο στις μεταφορές του εμπορίου προϊόντων τους που εξάγουν στο εξωτερικό αλλά και των εισαγωγών πρώτων υλών και ενέργειας. Η Ελλάδα διατηρεί ακόμα την πρωτιά, όταν ο στόλος μετρηθεί σε όρους χωρητικότητας εκτοπίσματος.