Μήνυμα για την επέτειο των 20 χρόνων από την ιστορική Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία, «το μέλλον των Βαλκανίων είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έβγαλε το Γραφείο Τύπου του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Ιωάννη Σαρμά. Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται πως «η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη αρκετών χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το μήνυμα καταλήγει, αναφέροντας: «Η Ελλάδα παρέμεινε έκτοτε ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων καθώς πιστεύει ότι η πλήρης ενσωμάτωση ολόκληρης της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον της Ευρώπης».

20 χρόνια από την ιστορική Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης

Πριν από 20 χρόνια, στις 21 Ιουνίου 2003, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό ότι «το μέλλον των Βαλκανίων είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη αρκετών χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μελλοντική ένταξη άλλων.

Η Ελλάδα παρέμεινε έκτοτε ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων καθώς πιστεύει ότι η πλήρης ενσωμάτωση ολόκληρης της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον της Ευρώπης.