Μέχρι σήμερα, 500 ασθενείς από την Ουκρανία, που χρήζουν συνεχούς θεραπείας ή επείγουσας ιατρικής βοήθειας, έχουν διακομισθεί σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι κύριες χώρες υποδοχής μέχρι στιγμής είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Δανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Σουηδία.

Η ενέργεια λαμβάνει χώρα μέσω του Μηχανισμού Αλληλεγγύης, ενός αποκλειστικού ευρωπαϊκού συστήματος για ιατρικές μεταφορές στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Εγγυάται την ασφαλή μεταφορά δεδομένων ασθενών με την κοινή χρήση αρχείων υγείας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Αντίδρασης (EWRS). Επιτρέπει επίσης στην Επιτροπή να αναφέρει στις ουκρανικές αρχές πού μεταφέρθηκαν οι ασθενείς στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε ότι «περισσότεροι από 500 Ουκρανοί ασθενείς, που χρειάζονται θεραπεία και περίθαλψη, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία εντός της ΕΕ, χάρη στους μηχανισμούς αλληλεγγύης της ΕΕ και τη γενναιοδωρία 13 κρατών μελών και εταίρων του ΕΟΧ.

Αυτή είναι η πραγματική αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη. Η ΕΕ έχει κινητοποιήσει μια προσπάθεια βοήθειας άνευ προηγουμένου σε κλίμακα και ταχύτητα για να στηρίξει και να προστατεύσει την Ουκρανία και τον λαό της.

Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται στην ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ».