«Καμπάνα» 70 και πλέον εκατομμυρίων στην Τουρκία για αποζημιώσεις σε Ε/κ

by theodosis

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Κερύνειας που προσωρινά συνεδριάζει στην Λευκωσία εξέδωσε απόφαση διά του Προέδρου κου Ν. Γιαπανά, στην αγωγή του Ιωάννη Σεκέρσαββα και της αδελφής του κατά της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Το Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση λόγω απώλειας χρήσεως, εκμετάλλευσης ανάπτυξης κ.λ.π. των ακινήτων του των ευρισκομένων εντός των ορίων της Επαρχία Κερύνειας σε παράνομα κατεχόμενες από της Εναγόμενης εδαφικές περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, το Δικαστήριο αφού μελέτησε το σύνολο της έκθεσης απαίτησης, καθώς και όσα υποστηρικτικά προς τούτο καταγράφονται στην επίσης μακροσκελή ένορκη δήλωση του ενάγοντα αρ. 1 με την οποία επισυνάφθηκε προς τούτο βεβαίωση ιδιοκτησίας τουρκοκρατούμενων ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Επαρχιακού Κτηματολογίου Κερύνειας. Πρόσθετα δε κατέθεσε έκθεση εκτίμησης από ειδικό εμπειρογνώμονα για απολεσθέν εισόδημα κατά την περίοδο 1974-2014.

Πέραν αυτών που αναφέρει ο Ενάγων 1 στην ένορκη του δήλωση, αποτελεί δικαστική γνώση ότι από την 20.7.1974 μέχρι και σήμερα, η Εναγόμενη, δια της εκτοπίσεως των Εναγόντων από τις περιουσίες τους, κατέχει παράνομα διά στρατιωτικής εισβολής και βίας την ρηθείσα ακίνητη περιουσία των Εναγόντων την ευρισκομένη στην Επαρχία Κερύνειας, ως τα σχετικά τεκμήρια με αποτέλεσμα να στερούνται αυτοί της απόλαυσης και της εν γένει εκμετάλλευσης της περιουσίας τους.

Σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη έκθεση εκτίμησης (Τεκμήριο 3) τόσο της αγοραίας αξίας, όσο και το απολεσθέντος εισοδήματος ενός εκάστου εκ των εναγόντων, η οποία και γίνεται πλήρως αποδεκτή από το δικαστήριο, για μεν τον Ενάγοντα αρ. 1 η απώλεια του εισοδήματος του για την περίοδο 1974-2014, ανέρχεται στο ποσό των €33.440.000, για δε την Ενάγουσα αρ. 2 στο ποσό των €38.370.000!

Διευκρινιστικά εδώ, να αναφερθεί ότι τα πιο πάνω ποσά μπορούν να ανακτηθούν σε όποιες χώρες διαθέτει περιουσιακά στοιχεία η Τουρκία. Θεωρείται μια σημαντική νίκη για τη Δημοκρατία όπως ανέφερε ο κ.Αγγελίδης σε δηλώσεις του στο SigmaLive. «Υπάρχει ακόμη δρόμος», ωστόσο αυτό θεωρείται νίκη όχι μόνο για τους πιο πάνω, αλλά για όλους τους Κυπρίους, σημειώθηκε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αγωγή επιδόθηκε κανονικά στην Τουρκία πλην όμως αυτή «επέστρεψε τα σχετικά επιδοθέντα έγγραφα» ισχυριζόμενη ότι «… δεν αναγνωρίζει την Ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου και δεν διατηρεί μαζί της διπλωματικές, πολιτικές, δικαστικές και οικονομικές σχέσεις».

Επίσης στη διαδικασία το Δικαστήριο είχε δώσει οδηγίες να κληθεί ο Γενικός Εισαγγελέας ως «Φίλος του Δικαστηρίου» ώστε εάν επιθυμούσε, να εκφέρει τη γνώμη του.

Ήταν δε η θέση του ως τη διατύπωσε η Νομική Υπηρεσία που εμφανίστηκε εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, ότι δεν κρίνει σκόπιμο να λάβει μέρος σε τέτοιου είδους διαδικασίες και η Δημοκρατία, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα, έχει αναλάβει πολλές διαδικασίες ενώπιον διεθνών Δικαστηρίων για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών της, μέσω των διακρατικών προσφυγών και άλλων διαδικασιών. Και ως εκ τούτου δεν καθίστατο χρήσιμη η δική του συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία.

Δικηγόροι για τους Εναγόμενους ο εξ’ Ελλάδος Δικηγόρος παρά Αρείου Πάγου Χρίστος Παπασωτηρίου και Ανδρέας Σ. Αγγελίδης.

Σχετικα Αρθρα