Άμεση, καθολική και σημαντική μείωση στις τιμές ζώνης και τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στη Γλυφάδα ζητεί με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής. Παράλληλα, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του και τη διαφωνία του για την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών περί αναθεώρησης των τιμών ζώνης των ακινήτων, βάσει της οποίας η αύξηση έφθασε ακόμη και το 81%.

Όπως τονίζει, ήδη από το καλοκαίρι ο Δήμος Γλυφάδας έχει προχωρήσει σε διαβήματα διαμαρτυρίας και τώρα, με τη δυνατότητα για επαναξιολόγηση που δίνει το υπουργείο Οικονομικών με το άρθρο 51 του φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο, καταθέτει αρμοδίως αιτιολογημένη γνώμη για μείωση των αντικειμενικών αξιών.

Τονίζοντας ότι «η φορολογία που έχει προκύψει είναι δυσβάσταχτη, σε πολλές δε περιπτώσεις προσομοιάζει με “δήμευση” της περιουσίας των Γλυφαδιωτών και, αναπόφευκτα θα οδηγήσει πολλούς από αυτούς στην εκποίηση των ακινήτων τους», το Δημοτικό Συμβούλιο με το ψήφισμά του καλεί το υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε επαναξιολόγηση των τιμών ζώνης «στη βάση μίας νέας εκτίμησης, η οποία θα πρέπει να εκπονηθεί με τη συμμετοχή και των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας, που θα συνεισφέρουν στοιχεία».

Ταυτόχρονα, «ο Δήμος Γλυφάδας είναι έτοιμος να αναθέσει σε ορκωτό εκτιμητή την εκπόνηση σχετικής έκθεσης από την πλευρά του, εφόσον το υπουργείο δηλώσει ότι προτίθεται να λάβει υπόψη μία τέτοια εκτίμηση για την καλύτερη αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Το ψήφισμα καταλήγει λέγοντας ότι «Επειδή για την ολοκλήρωση της εκτίμησης δεν επαρκούν τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια (σ.σ. έως τις 20 Ιανουαρίου 2023) που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να εκφράσουμε τις επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις μας επί των τιμών, έως την ολοκλήρωση της εκτίμησης αυτής θα πρέπει να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 57732/ΕΞ/2021 Υ.Α. και να επανέλθουμε μεταβατικά στις τιμές ζώνης που ίσχυαν έως το 2021 σε όλες τις περιπτώσεις».

Περιπτώσεις ακινήτων που επιβαρύνθηκαν
(α) Για το 2022 με ΕΝΦΙΑ ποσού 3.501,11 €, ενώ το προηγούμενο οικονομικό έτος ο φόρος είχε προσδιοριστεί στα 865,57 €, δηλαδή καταγράφηκε αύξηση φόρου της τάξης του 304%,

(β) Για το 2022 με ΕΝΦΙΑ ποσού 2.632,51 €, ενώ το προηγούμενο οικονομικό έτος ο φόρος είχε προσδιοριστεί στα 465,94 €, δηλαδή καταγράφηκε αύξηση φόρου της τάξης του 465%,

(γ) Για το 2022 με ΕΝΦΙΑ ποσού 2.369,27 €, ενώ το προηγούμενο οικονομικό έτος ο φόρος είχε προσδιοριστεί στα 419,35 €, δηλαδή καταγράφηκε αύξηση φόρου της τάξης του 467%,

(δ) Για το 2022 με ΕΝΦΙΑ ποσού 5.367,42 €, ενώ το προηγούμενο οικονομικό έτος ο φόρος είχε προσδιοριστεί στα 745,38 €, δηλαδή καταγράφηκε αύξηση φόρου της τάξης του 619%. Υπήρξε δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις εξαπλασιασμός του ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας.