Η Επιτροπή συνέστησε µια δέσµη δράσεων-προϋποθέσεων για την αξιολόγηση των κινδύνων των νέων δικτύων
Την ανησυχία της για ανάπτυξη δικτύων 5G από την κινεζική εταιρεία Huawei εξέφρασε χθες η Κοµισιόν µε σύστασή της προς τα κράτη-µέλη. Η Επιτροπή δεν απαγόρευσε την ανάθεση της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στον κινεζικό κολοσσό, ωστόσο συνέστησε µια δέσµη συγκεκριµένων δράσεωνπροϋποθέσεων για την αξιολόγηση των κινδύνων των δικτύων 5G.
Πρόκειται για έναν συνδυασµό νοµοθετικών και πολιτικών µέτρων «που αποσκοπούν στην προστασία των οικονοµιών, των κοινωνιών και των δηµοκρατικών συστηµάτων της Ευρώπης» όπως σηµείωσε η Κοµισιόν. Η λογική της Κοµισιόν είναι ότι «τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G) θα αποτελέσουν τη µελλοντική ραχοκοκαλιά των κοινωνιών και των οικονοµιών µας», αλλά και ότι «οι δηµοκρατικές διαδικασίες, όπως οι εκλογές, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις ψηφιακές υποδοµές και τα δίκτυα 5G».