Περισσότερες από 12.000 ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 4,36 δισ. ευρώ προς χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο έχουν γίνει μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Ανάπτυξης.

Στον απολογισμό του τελευταίου εξαμήνου φαίνεται ότι εγκρίνονται κατά μέσο όρο 950 ρυθμίσεις κάθε μήνα, ενώ το συνεχόμενο ενδιαφέρον αντικατοπτρίζεται και από τον ρυθμό εκκίνησης νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα, οι οποίες ξεπερνούν τις 3.500 κάθε μήνα. 

Με βάση την τελευταία αναφορά προόδου υπάρχουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό 18 δισ. σε τροχιά ρύθμισης. Οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν πολίτες με ύψος οφειλών που κυμαίνεται από 50.000 έως 200.000 ευρώ. Από την ανάλυση των ρυθμίσεων που δίνονται φαίνεται ότι το 45% των ρυθμίσεων οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς λαμβάνουν κούρεμα άνω του 30%, ενώ για οφειλές προς το Δημόσιο το αντίστοιχο ποσοστό αιτήσεων που λαμβάνει κούρεμα άνω του 30% είναι 33%. 

Με τον πρόσφατο νόμο 5072/2023 λαμβάνονται από την Πολιτεία πρόσθετες πρόνοιες και δικλείδες ασφαλείας δικαίου και προστασίας για τους δανειολήπτες με την επιβολή συγκεκριμένων υποχρεώσεων στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers). Παράλληλα, ενισχύονται οι μηχανισμοί εποπτείας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των συγκεκριμένων εταιρειών από την Τράπεζα της Ελλάδος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Στον ίδιο νόμο θεσμοθετήθηκαν και επιπλέον βελτιώσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέποντας καταρχάς την αυτόματη και υποχρεωτική αποδοχή των ρυθμίσεων από τις τράπεζες και το Δημόσιο για τους ευάλωτους. Επιπλέον, αναμένονται σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την βελτίωση του αλγόριθμου που θα επιφέρει ακόμα υψηλότερο κούρεμα (έως 28%), 3% σταθερό επιτόκιο για 3 έτη για όλες τις ρυθμίσεις, αλλά και αξιοποίηση του εργαλείου από πρόσωπα που κληρονόμησαν οφειλές προς το Δημόσιο και έχουν βεβαιωθεί σε βάρος επιχειρήσεων που έχουν κλείσει. 

Κατά το τελευταίο έτος, στα μηνιαία στοιχεία του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν σημειωθεί επανειλημμένα νούμερα ρεκόρ σε επιτυχείς ρυθμίσεις, εκκινήσεις αιτήσεων και νέες υποβολές, στοιχεία που αντανακλούν τη δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου, που αξιοποιείται σημαντικά από τους οφειλέτες και συμβάλλει ουσιαστικά στην διαχείριση και απομείωση του ιδιωτικού χρέους.