«Γερμανία γίναμε», αναφώνησε υψηλόβαθμος εισαγγελικός λειτουργός, όταν έμαθε ότι αυξάνονται σε 10 οι Ελληνες εισαγγελείς που απασχολούνται ως εισαγγελείς στο θεσμό του Ευρωπαίου εισαγγελέα. Η Ελλάδα με τεράστια κενά στην εγχώρια ποινική δίωξη, χιλιάδες ποινικές εκκρεμότητες και πρωτοφανή καθυστέρηση ειδικά στην απονομή ποινικής δικαιοσύνης προτίθεται να αποφασίσει διά του υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης να έχει 10 Ευρωπαίους εισαγγελείς από 7.

Εναν, δηλαδή, λιγότερο από την 9 φορές μεγαλύτερη Γερμανία, που έχει 11, και 5 παραπάνω από τη Γαλλία. Και αυτό για να χειρίζονται σε σύνολο 40 υποθέσεις το χρόνο. Η υπερβολή δεν έλειψε ποτέ από αυτόν τον τόπο. Πάντως, η συγκεκριμένη θέση στον δικαστικό κλάδο θεωρείται από τις πιο προνομιακές από κάθε άποψη.